Sport

Trzy naraz

W hali sportowej Szkoły Podstawowej w Strzale pod Siedlcami odbyła się Międzynarodowa Gala Sportów Walki.

Formuła zawodów polegała na tym, że jednocześnie rozegrano rywalizację w trzech dyscyplinach sportowych: zapasach, judo i sumo. Przedstawiciele każdej z dyscyplin walczyli na osobnych matach. Taka organizacja zawodów jest ciekawym rozwiązaniem, zarówno dla samych uczestników, jak i widzów. W zawodach zobaczyliśmy uczestników w kategoriach „kadet” i „junior” ze Słowacji, Macedonii, Ukrainy, Belgii oraz klubów z naszego kraju. Ciekawostką jest to, że wśród zawodników z Belgi znaleźli się głównie Ukraińcy.

Reprezentowali ten kraj, a co jest efektem napaści Rosji na Ukrainę i wyjazdu młodych Ukraińców, by uchronić się przed skutkami wojny. W sumie w zawodach – we wszystkich dyscyplinach – wystąpiło około 200 uczestników. Najliczniej reprezentowane były zapasy w stylu wolnym, gdzie miała miejsce najbardziej zacięta rywalizacja. Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie w tej dyscyplinie posiada jedną z najsilniejszych sekcji w kraju, głównie w kategoriach młodzieżowych. Sumo – jako dyscyplina uzupełniająca dla przedstawicieli zapasów WLKS – również ma swoje tradycje i osiągnięcia. Natomiast dla przedstawicieli powstałej niedawno sekcji judo z tego klubu udział w zawodach był jedną z pierwszych okazji sprawdzenia swoich możliwości – i to w obsadzie międzynarodowej.

 

Korzystna konfrontacja

Gala przyniosła młodym uczestnikom wiele korzyści, zarówno pod względem sportowym, jak i osobowym oraz poznawczym. Udział w takiej imprezie daje możliwości rozwoju. By podnosić swój poziom, oprócz pracy szkoleniowej w klubie, sportowcy muszą startować w różnych zawodach, nie tylko w obsadzie krajowej, ale i międzynarodowej. Korzyści z zawodów uzyskali uczestnicy i opiekujący się nimi szkoleniowcy, a także organizator, czyli klub WLKS Nowe Iganie, który po raz kolejny sprawnie przeprowadził zawody, korzystając z pomocy wielu podmiotów w tym Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Andrzej Materski