Rozmowy
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Trzynasty Apostoł

Kościół obchodzi Rok św. Pawła, ogłoszony w 2000 rocznicę jego urodzin. W liturgii 25 stycznia obchodzimy święto Nawrócenia św. Pawła. Dlaczego właśnie ten Apostoł został tak wyróżniony i uhonorowany? Przecież nie był jednym z Dwunastu?

Wprawdzie Paweł nie był jednym z Dwunastu, ale jego zasługi dla Kościoła i dzieła ewangelizacji są tak ogromne, że słusznie został nazwany Trzynastym Apostołem. Święty Jan Chryzostom wysławiał go, zapewne nie bez zamierzonej przesady, jako człowieka, który przewyższył wielu aniołów i archaniołów. Alighieri Dante w „Boskiej komedii” nazwał go „Naczyniem Wybranym”. Benedykt XVI powiedział, że „jego postać jaśnieje niczym wielka gwiazda w dziejach Kościoła”. Sam Paweł miał pełną świadomość wyjątkowości swojego życia i losu. Powtarzał, że jest „Apostołem z powołania” oraz „z woli Bożej apostołem”, by podkreślić, że jego wierność Chrystusowi i przylgnięcie do Niego nie były rezultatem ludzkich uwarunkowań czy zabiegów, ale owocem działania Bożej łaski. 

Na czym polega fenomen postaci św. Pawła? Co jest jego największą zasługą dla Kościoła?

Gdyby nie Apostoł Paweł Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie nie dotarłaby tak szybko i tak skutecznie do Azji Mniejszej oraz Europy. Być może jeszcze długo ograniczałaby się do wąskich ram Palestyny. Paweł sprawił, że nauczanie Jezusa i wiara w Niego zostały przełożone z kategorii semickich – hebrajskich i aramejskich – na greckie, dzięki czemu Ewangelia mogła trafić do umysłów i serc całego starożytnego świata. ...

Ks. Andrzej Adamski

Pozostało jeszcze 85% treści do przeczytania.

Posiadasz 0 żetonów
Potrzebujesz 1 żeton, aby odblokować ten artykuł