Diecezja
Źródło: xMCh
Źródło: xMCh

Tu dokonuje się chwała Boża

W piątek, 29 czerwca, w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej obchodziła dziesiątą rocznicę poświęcenia kościoła. Eucharystii, koncelebrowanej przez biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego oraz zaprzyjaźnionych kapłanów, przewodniczył kardynał Józef Glemp.

W homilii arcybiskup senior nawiązał do początków istnienia kościoła parafialnego, do jego poświęcenia, w którym uczestniczył.

Potrzeba nowej ewangelizacji

– Otoczenie zewnętrzne tego kościoła ulega zmianie, ale nie ono jest najważniejsze. Liczy się rozwój wewnętrzny świątyni, związany z rzeszą ludzi uczestniczących w życiu religijnym parafii. Tu dorastają dzieci, dojrzewa młodzież oraz formują się rodziny. Przed dziesięciu laty weszliśmy do tej świątyni pełni nadziei, że będzie to kolejny moment w rozwoju duchowym parafii i całego miasta. Dzisiaj możemy się pytać: w jakim kierunku ten rozwój przebiega? Po co nam kościół? Po to, aby dokonywała się tutaj chwała Boża, aby tu doznawali uświęcenia wierni. Bóg nas powołał do życia, ale chce naszego zbawienia. Tu słuchamy słowa Bożego i przyjmujemy sakramenty. To pomaga nam wydobyć się z trudnych sytuacji życia ziemskiego i zmierzać ku zbawieniu – mówił kard. Józef Glemp.

– Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam także, że Kościół został zbudowany na trwałym Piotrowym fundamencie, a zlecone pasterstwo przechodzi na kolejnych papieży. To Kościół jest miejscem, gdzie możemy otrzymać Jezusa Chrystusa, Jego słowo i Jego siłę, która podnosi nas z grzechu i daje nadzieję. Tego potrzeba całemu Kościołowi, także i nam. Trzeba wejść do wnętrza świątyni, ożywić duchowe siły i wyjść z tym na zewnątrz. Potrzeba nowej ewangelizacji, nowego zapału i lepszego rozumienia słowa Bożego. Trzeba dotrzeć do wszystkich, którzy zaniedbali wiarę lub zostali jej pozbawieni – zachęcał kardynał.

Dziękując Bogu

Na zakończenie liturgii głos zabrał biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski. Wyraził radość z zaangażowania garwolińskiej wspólnoty i dobrej współpracy między władzami świeckimi a duszpasterzami. – Jesteśmy bardzo wdzięczni, że możemy w tej liturgii świętować dziesięciolecie konsekracji kościoła i dziękować Bogu za to, że jako wspólnota parafialna i wspólnota miasta rozwijamy się i jesteśmy żywym Ciałem Chrystusa. W obecności Eminencji chcę podziękować wszystkim władzom, duszpasterzom, całej wspólnocie parafialnej oraz mieszkańcom Garwolina – mówił pasterz Kościoła siedleckiego.

Wdzięczność prymasowi wyraził też proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej ks. prałat Julian Jóźwik. – W imieniu całej wspólnoty parafialnej dziękuję Waszej Eminencji za obecność, wygłoszone słowo i przewodniczenie modlitwie dziękczynnej za dziesięć lat tej świątyni – zaznaczył.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele miejskich władz samorządowych, na czele z burmistrzem Tadeuszem Mikulskim, starostą Markiem Chciałowskim oraz wicestarostą Stefanem Gorą. Wśród zaproszonych gości byli także kapłani pochodzący z parafii lub pełniący posługę w szkołach umiejscowionych na jej terenie, poczty sztandarowe, licznie zgromadzone siostry loretanki, parafialne ruchy i stowarzyszenia, parafianie oraz zaproszeni goście.


Chluba parafian

Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej została erygowana w 1991 r. przez bp. Jana Mazura. Obecny kościół parafialny został wybudowany w latach 1995-2002 wg projektu architektów Zbigniewa Sekuły i Andrzeja Bakiery, dzięki ofiarności parafian i staraniom proboszcza ks. prałata Bogdana Krawczyka. Konsekracji świątyni dokonał 29 czerwca 2002 r. kard. Józef Glemp. Od 2004 r. proboszczem parafii jest ks. prałat Julian Jóźwik. Parafię zamieszkuje ponad 8 tys. osób. Prawie wszyscy są wyznania rzymskokatolickiego; należą do niej cztery wioski. W sześciu szkołach znajdujących się na terenie parafii uczy się ponad 3 tys. dzieci i młodzieży. Mieszkają tu ludzie ambitni, pracowici, zapobiegliwi, ofiarni, okazujący życzliwość Kościołowi i księżom. Chlubą wiernych jest świątynia, o której z uznaniem wypowiadają się także osoby spoza parafii. Jej piękno jest dla wielu zaskoczeniem spuentowanym stwierdzeniem, że także nowe kościoły mogą mieć dobry styl.

ks. Michał Chromiński