Diecezja
Tu wszystko się zaczęło...

Tu wszystko się zaczęło…

W liturgiczną uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, w parafii Miastków Kościelny odbyła się uroczystość jubileuszowa 50-lecia kapłaństwa ks. Wacława Bytniewskiego ze Zgromadzenia Księży Chrystusowców.

Ksiądz Wacław pochodzi z Miastkowa Kościelnego. Szkołę podstawową ukończył w Miastkowie, a liceum ogólnokształcące w Garwolinie. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości wstąpił do Zgromadzenia Księży Chrystusowców w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 kwietnia 1958 roku. Zaraz po święceniach przełożony oznajmił mu, że pojedzie do pracy w Szwecji, nie otrzymał jednak paszportu od władz komunistycznych. Po trzech latach starań, po wielu trudnych rozmowach z funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa otrzymał paszport. Wówczas władze zakonne skierowały go do Francji, do pracy wśród Polonii zagranicznej. Swoją misję duszpasterską pełni tam już 46 lat. Obecnie jest kapelanem Sióstr Sercanek w Fouquieres, w diecezji Arras.

Pomimo tylu lat pobytu na obczyźnie, ks. Wacław jest bardzo przywiązany do swojej Ojczyzny i swojej parafii. Dlatego główne uroczystości jubileuszowe odbyły się w rodzinnym Miastkowie. Ksiądz proboszcz, Adam Turemka, zmobilizował całą parafię. Była straż pożarna ze sztandarami i orkiestra młodzieżowa, która towarzyszyła całej uroczystości, a przede wszystkim licznie zgromadziła się rodzina. Montaż słowno-muzyczny przygotowały z dziećmi i z młodzieżą siostry katechetki ze Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN. Eucharystię, oprócz Jubilata i ks. proboszcza koncelebrowali dwaj księża Chrystusowcy: ks. dr Edward Szymanek, znany biblista i ks. Tadeusz Nowik, który przez wiele lat pracował we Francji. Wzruszająca była homilia wygłoszona przez samego Jubilata. „…pragnę z Wami, Rodacy podziękować Bogu za dar kapłaństwa, ale też za te osoby, których Bóg postawił na mojej drodze do kapłaństwa”. Cytując słowa Ojca Św. Jana Pawła II, powiedział: „Tu wszystko się zaczęło”. Z rozrzewnieniem wspominał dom rodzinny, w którym panowała niezwykła atmosfera, gdzie życie religijne, udział w niedzielnej Mszy Św. i nabożeństwach stawiało się na pierwszym miejscu. To rodzice wychowywali i kształtowali charaktery swoich dzieci, mając ogromny wpływ na budzące się powołanie kapłańskie. Był to „Kościół domowy”. Oprócz rodziców wymienił ówczesnego księdza proboszcza, Bolesława Kręplę i dwie siostry służki: Cecylię Kłoś i Władysławę Krysztop, które były nauczycielkami w szkole podstawowej w Miastkowie i z którymi ks. Wacław był w bardzo bliskim kontakcie. To one podtrzymywały go na duchu w trudnym momencie, kiedy opuszczał dom rodzinny. Nawiązując do swojej pracy duszpasterskiej we Francji powiedział: „Każdy człowiek jest postawiony na ziemi, ale ziemią szczególną jest Ojczyzna, ponieważ Ojczyznę mamy w sercu i zabieramy Ją ze sobą wszędzie, gdzie przyjdzie nam żyć… Nad emigrantem trzeba się pochylić, a on dużo, bardzo dużo powie”.

Po Mszy Św. ks. proboszcz złożył życzenia Jubilatowi i podziękował wszystkim, a szczególnie rodzinie, za obecność i za przygotowanie całej uroczystości. Słowa serdecznego podziękowania skierował do obecnych na Mszy Św. również sam Jubilat. Należy tu podkreślić zachętę skierowaną do młodzieży, by nie bała się wybierać drogi do kapłaństwa, czy życia konsekrowanego.

s. Kazimiera Kowalczyk