Region
Źródło: D
Źródło: D

U nich najbezpieczniej

Statystyki skuteczności policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim spowodowały, że została ona sklasyfikowana na pierwszym miejscu w województwie lubelskim.

15 stycznia w Komendzie Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim odbyła się odprawa roczna i podsumowanie pracy policjantów w 2009 r. Zaprezentowano informacje dotyczące liczby policjantów skierowanych do służby, wyniki funkcjonariuszy, najciekawsze sprawy i sukcesy. Szczegółowo omówiono efekty działań wydziałów: kryminalnego, prewencji oraz ruchu drogowego. Przedstawiona została krótka charakterystyka, a także rezultaty pracy poszczególnych komórek, wykrywalność przestępstw i zagrożenia.

Komendant Marek Kowalczyk ma powody do zadowolenia, bowiem wyniki komendy wskazują, że powiat radzyński jest jednym z najbezpieczniejszych w województwie lubelskim. Warte podkreślenia są stosowane przez komendę działania profilaktyczne i różnorodne inicjatywy na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa. Policja współpracuje z instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny. Choć zdarzeń różnego rodzaju jest tam sporo, skuteczność funkcjonariuszy, a także ich działania profilaktyczne przynoszą efekty.

Uwaga na rowerzystów i dzieci

O bezpieczeństwie w Radzyniu i na terenie powiatu komendant mówił również podczas sesji miejskiej, pod koniec ubiegłego roku, podsumowując działania policji w roku 2008 i do października 2009 r. Podkreślał, że najwięcej, bo około 30%, zagrożeń występuje w mieście. Ostrzegał przed złodziejami kiszonkowymi na targu, którzy działają w sposób zorganizowany i wykorzystują nieuwagę osób starszych. Informował też o działaniach prewencyjnych na terenie parku miejskiego.

Komendant zachęcał również do zgłaszania przypadków uszkodzenia mienia. – To przestępstwo ścigane tylko na wniosek. O każdym przypadku, czy to uszkodzenia samochodu, czy wybicia szyby, należy informować policję, żeby sprawcy nie czuli się bezkarni, bo bezkarność prowadzi do kolejnych czynów – podkreślał.

Komendant apelował także, aby uważać na rowerzystów, szczególnie ludzi starszych oraz dzieci na przejściach dla pieszych, które mają mniejsze pole widzenia i nie rozglądając się, kilkakrotnie przechodząc przez ulicę, mogą przeoczyć nadjeżdżający pojazd.

Dyskoteki przyciągają dilerów

Policja odnotowuje sporo przypadków chuligaństwa i zakłócania porządku oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Zdarzają się również kradzieże rowerów (sprawcy przyjeżdżają z innych miast).

Niepokój policjantów wzbudza też rosnąca ilość przypadków kierowania w stanie nietrzeźwości. – Sprzyjają temu dyskoteki, które odbywają się w soboty w Radzyniu i w Suchowoli. Na szczęście najczęściej są to kolizje bez ofiar – zaznaczył komendant.

Radzyńska policja dużo robi w kierunku profilaktyki. Funkcjonariusze podejmują wiele działań, aby zniechęcić dzieci i młodzież do narkotyków. – Niestety, dyskoteki w naszym rejonie ściągają dilerów – podkreślił M. Kowalczyk. – Do tej pory w szkołach ukrywano przypadki używania przez uczniów narkotyków. Chowano je, wyrzucano, a sprawa nie wychodziła na zewnątrz. Tak robić nie można. Trzeba działać zdecydowanie, bo przecież przyzwolenie i niewidzenie, to akceptacja. Dobrze, że w Radzyniu jest już zrozumienie tego problemu, a nasze działania prewencyjne przynoszą efekty – dodał komendant.


Inne wypadły kiepsko

W województwie lubelskim istnieje 20 komend powiatowych policji. Wszystkie one zostały wzięte pod lupę i poddane analizie. Na tle radzyńskiej pozostałe komendy z regionu wypadły blado. Parczewscy policjanci uzyskali 15 miejsce w rankingu, bialska komenda 19, a łukowska zamyka ranking 20 pozycją. Drugie miejsce zajęła natomiast komenda lubelska, a trzecie – policjanci z Zamościa.

BZ