Region
Źródło: Materiały UM Siedlce
Źródło: Materiały UM Siedlce

Uchwała narusza konstytucję

Przyjęta w marcu ubiegłego roku uchwała rady miasta określająca lokalne standardy urbanistyczne dla inwestycji mieszkaniowej planowanej przy ul. Pileckiego w Siedlcach jest nieważna - tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Chodzi o budowę trzech wieżowców w okolicach centrum przesiadkowego i dworca PKP. W marcu ubiegłego rada miasta dokonała zmian dotyczących lokalnych standardów urbanistycznych, co miało umożliwić realizację inwestycji. Radni PiS i PO przegłosowali zapis o możliwości budowy przy ul. Pileckiego obiektów o wysokości 18 kondygnacji i zmniejszeniu liczby wymaganych miejsc parkingowych. Zgodnie z dotychczasowymi lokalnymi standardami urbanistycznymi wskaźnik miejsc postojowych wynosi 1,2, co oznacza, że na dziesięć mieszkań musi przypadać 12 miejsc postojowych.

Radni obniżyli ten wskaźnik do 1 – na dziesięć mieszkań przypada tyle samo miejsc parkingowych.

Miejscy prawnicy wytknęli radnym błędy. Zwrócili uwagę, że standardy urbanistyczne nie mogą dotyczyć jednej konkretnej inwestycji i określonego terenu, podczas gdy uchwały dotyczą całego miasta. Działanie odnoszące się tylko do jednej lokalizacji to – jak podkreślili – nierówne traktowanie innych inwestorów i jest niezgodne z konstytucją. Negatywną opinią wyraził wydział gospodarki przestrzennej i budownictwa. Prezydent zapowiedział skierowanie przyjętej uchwały do wojewody w celu skontrolowania jej pod kątem zgodności z prawem.

 

Radni przekroczyli kompetencje

Wojewoda mazowiecki nie zakwestionował jednak uchwały rady miasta w sprawie standardów urbanistycznych inwestycji przy ul. Pileckiego. Zrobił to przed kilkoma tygodniami Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. W wydanym wyroku stwierdził, że uchwała narusza Konstytucję RP, a konkretnie art. 7 i 32 poprzez przekroczenie przez radę upoważnienia ustawowego. Chodzi o „podjęcie uchwały o charakterze indywidualnym, konkretnym, a przez to nieuzasadnione różnicowanie praw potencjalnych inwestorów mających realizować projekty budowlane w tym samym obszarze miasta”. W uzasadnieniu wyroku wskazano również, że uchwała w sposób rażący narusza zasadę równości wyrażoną w art. 32 Konstytucji RP.

Wyrok SA oznacza, że inwestycja dotycząca budowy trzech wieżowców przy ul. Pileckiego jest niemożliwa do realizacji w kształcie uchwalonym przez radę miasta.

HAH