Diecezja

Uczą świadectwa wiary

Bł. Męczennicy Podlascy dali nam wspaniały wzór, jak stawać w obronie krzyża i swego kościoła. Dzisiaj ich przykład jest szczególnie ważny - mówi ks. kan. Andrzej Siedlanowski, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kocku.

Na zakończenie rekolekcji wielkopostnych, w niedzielę 3 marca, w kockiej parafii nastąpiła instalacja relikwii bł. Męczenników Podlaskich. Celem nauk rekolekcyjnych, które głosił kustosz sanktuarium w Pratulinie ks. kan. Jacek Guz, było przygotowanie parafian do tego wydarzenia.

Dla pożytku duchowego

Na początku Mszy o godz. 10.00 relikwie – na prośbę proboszcza wspólnoty parafialnej w Kocku ks. A. Siedlanowskiego – wprowadził do kościoła również ks. J. Guz, który nie tylko jest depozytariuszem pamięci o wydarzeniach z udziałem unitów, ale też pochodzi z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Następnie proboszcz kockiej parafii wraz ze zgromadzoną wspólnotą wyznał wiarę katolicką i przyjął relikwiarz z doczesnymi szczątkami unitów – dla pożytku duchowego całej wspólnoty. Na koniec, podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem, nastąpiło zawierzenie parafii opiece i wstawiennictwu bł. Wincentego Lewoniuka i jego Towarzyszy.

 

Relikwiarz w formie krzyża

Już wcześniej relikwie bł. Męczenników Podlaskich ks. A. Siedlanowski sprowadził do parafii Świętej Rodziny w Uninie, którą kierował w latach 2015-2023. – Kiedy osiem miesięcy temu przyszedłem do Kocka i zorientowałem się, że w parafii są tylko relikwie s. Marii Danieli od Jezusa i Maryi Niepokalanej – jednej z bł. Męczennic z Nowogródka, rozpocząłem starania o to, żeby sprowadzić relikwie naszych unickich męczenników. Na ich przekazanie – jak też na szerzenie kultu oraz umacnianie przez ich wstawiennictwo w wierze i budowaniu jedności z Kościołem wszystkich modlących się w kockiej świątyni – zgodę wyraził bp Kazimierz Gurda – mówi ks. A. Siedlanowski.

Relikwiarz z doczesnymi szczątkami ma formę krzyża nawiązującego do krzyża, z jakim pratulińscy unici bronili swojego kościoła.

 

23 dnia każdego miesiąca

Pytany o to, dlaczego ważna jest obecność relikwii bł. Męczenników Podlaskich w parafii, w której nigdy nie było unitów, ks. A. Siedlanowski zaznacza, że ważne jest ich świadectwo wiary. – Bł. Męczennicy Podlascy dali nam wspaniały wzór, jak stawać w obronie krzyża i swego kościoła. Dzisiaj ich przykład jest szczególnie ważny – podkreśla z uwagą, że nasi lokalni bohaterzy mogą pomóc współczesnym chrześcijanom w osobistych decyzjach dnia codziennego dotyczących wiary czy świadczenia o Jezusie. Dodaje, że parafianie z pewnością znają Pratulin i losy unitów. Biorą m.in. udział w dorocznej Diecezjalnej Pielgrzymce Mężczyzn. Zachętą do pogłębienia formacji będą nabożeństwa w formie Pratulińskiej Szkoły Wiary, które odbywać się będą 23 dnia każdego miesiąca – począwszy od marca. Księdzu proboszczowi zależy również na tym, by z czasem w parafii powstało Bractwo „Strażnicy Kościoła”.

Ks. A. Siedlanowski tłumaczy też, dlaczego bł. Męczennicy są ważni dla niego osobiście. – I jako księdza, i jako człowieka motywują mnie do jasnej, czytelnej postawy. Zmuszają do zastanowienia się nad sobą – albo wręcz bardziej krytycznego spojrzenia na siebie. Kiedy czasami rozważam, ile musieli mieć odwagi, by tak stanowczo, za cenę życia, bronić swojej wiary, dochodzę do wniosku, że na tę chwilę taka postawa nie jest mi jeszcze osiągalna – tłumaczy.

LI