Diecezja
Źródło: WAS
Źródło: WAS

Uczczą pomnikiem kapelana Solidarności

W przyszłym roku mija 30 rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Przy radzyńskim kościele Świętej Trójcy stanie pomnik tego wybitnego syna Kościoła, Polaka, kapelana i patrona Solidarności.

Informację tę przekazano w czasie Mszy św. za ojczyznę sprawowanej w niedzielę, 20 października. W wygłoszonej homilii proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy wskazał, na czym polegała siła bł. ks. Popiełuszki.

Zatroskany o człowieka

– Nie mówił nic nadzwyczajnego, głosił naukę Chrystusową, naukę Kościoła. Uczył o godności człowieka, która wynika z tego, że jesteśmy dziećmi jednego Boga, o sprawiedliwości, którą powinniśmy się kierować w relacjach z drugim człowiekiem. Mówił, że powinniśmy żyć prawdą, głosić ją, posługiwać się nią – zwrócił uwagę ks. kan. Andrzej Kieliszek. – Czym ujmował ludzi? Tym, że był autentyczny, głosił naukę z przekonaniem, żył Ewangelią na co dzień, był zatroskany o człowieka, każdemu starał się pomóc, w każdym widział oblicze Chrystusa, zabiegał, by nienawiść nie zakorzeniła się w jego sercu. Chciał, żeby świat był lepszy – wyliczał proboszcz.

Ks. A. Kieliszek zaznaczył, że choć nastąpiły przemiany ustrojowe w naszej ojczyźnie, idee solidarności, jedności międzyludzkiej zostały zatracone. – Naszym zadaniem jest nie tylko czcić go jako świętego, ale wczytywać się w jego nauczanie, odnajdywać w nim światło dla naszych czasów – dodał.

Bliscy ideom

Po zakończeniu Mszy św. prezes Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Józef Korulczyk przedstawił życiorys ks. Popiełuszki. Następnie głos zabrał przewodniczący regionu Radzyń NSZZ „Solidarność” Jerzy Bednarczyk, który poinformował o inicjatywie budowy pomnika księdza. – Komitet Obywatelski Budowy Pomnika zawiązał się z inicjatywy Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność” w Radzyniu Podlaskim. W jego skład wchodzą związki, organizacje, stowarzyszenia i mieszkańcy, którym bliskie są idee bł. ks. Popiełuszki. Ks. Jerzy był kapelanem Solidarności, a obecnie jest jej patronem. Na sztandarze radzyńskiego oddziału NSZZ „Solidarność” widnieje jego postać – mówił przewodniczący J. Bednarczyk. Komitet wystąpił z inicjatywą budowy pomnika ks. Popiełuszki na placu przy kościele pw. Świętej Trójcy, w miejscu ołtarza polowego. Inicjatywa ta została poparta przez proboszcza parafii. W przyszłym roku o tej porze planowane jest poświęcenie pomnika.

Na zakończenie uroczystości uczniowie Zespołu Szkół w Białce zaprezentowali poruszający montaż słowno-muzyczny o życiu i męczeńskiej śmierci oraz nauczaniu ks. Jerzego.

Niedzielna Msza św. była poprzedzona modlitwą różańcową z wykorzystaniem rozważań, które bł. ks. Popiełuszko wygłosił w Bydgoszczy, w dniu porwania.

Anna Wasak