Aktualności
Uhonorowali generała

Uhonorowali generała

Gen. dyw. Jarosław Gromadziński został Honorowym Obywatelem Terespola. Ceremonia nadania zaszczytnego tytułu dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej odbyła się 15 grudnia podczas nadzwyczajnej sesji rady miasta.

Uchwałę w tej sprawie miejscy radni podjęli jednogłośnie pod koniec listopada. W uzasadnieniu uchwały podkreślono m.in., że gen. J. Gromadziński był pomysłodawcą budowy i organizatorem odsłonięcia pomnika gen. dyw. Franciszka Krajowskiego – mieszkańca Terespola oraz twórcy i pierwszego dowódcy 18 dywizji. Ponadto od momentu wydania przez Ministerstwo Obrony Narodowej certyfikatu dla wojskowych klas mundurowych Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Terespolu, sprawował patronat i otoczył opieką funkcjonujące w placówce klasy mundurowe. Z inicjatywy dowódcy 18 DZ w mieście rozpoczęła działalność Fundacja na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju „Combat Alert” angażująca miejscową młodzież do działań proobronnych. Obecnie dzięki współpracy z fundacją powstaje ośrodek szkoleniowy-treningowy, w którym praktyczne ćwiczenia będą odbywać m.in. uczniowie ALO. Gen. J. Gromadziński przyczynił się także do sprowadzenie średniego kołowego transportera opancerzonego, który stanowi część odsłoniętego 13 grudnia Pomnik Ofiar Stanu Wojennego w Terespolu. Po zakończeniu części oficjalnej Honorowy Obywatel Miasta na skwerze im. gen. F. Krajowskiego posadził symboliczny dąb upamiętniający środowe wydarzenie. 

MLS