Aktualności
Uhonorowani medalem Primus in Agendo

Uhonorowani medalem Primus in Agendo

19 kwietnia podczas spotkania w ramach Kongresu Organizacji Pozarządowych, ks. Marek Bieńkowski, dyrektor siedleckiej Caritas, i Karol Sudewicz, dyrektor Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy, otrzymali medal Primus in Agendo.

Jest to odznaczenie przyznawane organizacjom oraz instytucjom 
za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, 
polityki społecznej lub rodziny. Swoje wyróżnienia przyznał również wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Czterodniowy kongres odbywał się w Lublinie, Chełmie, Zamościu i Białej Podlaskiej. Była to nowa inicjatywa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego mająca na celu zauważenie, docenienie i nagrodzenie działań organizacji pożytku publicznego i osób, które na co dzień pracują na rzecz ważnych i społecznie niezbędnych inicjatyw.

Odznaka Honorowa Primus in Agendo stanowi wyraz uznania da aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.

LA