Aktualności
Uhonorowani nagrodą im. Oskara Kolberga

Uhonorowani nagrodą im. Oskara Kolberga

W gronie wybitnych twórców kultury tradycyjnej, którzy odebrali tegoroczne nagrody im. Oskara Kolberga, przyznawane od ponad 40 lat twórcom, badaczom i popularyzatorom kultury ludowej, są też przedstawiciele naszego regionu.

Nagroda, której patronem jest Oskar Kolberg – etnograf, folklorysta, kompozytor – ustanowiona została w 1974 r. Przyznawana jest w uznaniu dokonań twórczych, artystycznych, naukowych oraz za działalność wspierającą tradycyjną kulturę regionalnąśpiewakom, rzeźbiarzom, poetom, ale też badaczom.

Za rzeźby nagrodzony został Mieczysław Zawadzki z Łukowa związany z Łukowskim Ośrodkiem Rzeźby Ludowej w Łukowie. Artysta tworzy rzeźby o tematyce sakralnej i świeckiej związanej z pracą na wsi. Nagrodę odebrała także poetka Maria Kazimiera Sarnacka z Dołhobrodów. Przez większą część swojego życia pisała dla siebie, do szuflady. Dopiero w 1992 r. zdecydowała się na wydanie „Wierszy”, potem ukazały się kolejne tomiki, m.in. „Wyrosły z chłopskich pól”, „Sercem pisane”, „U progu jesieni”, „Pokłoń się swojej ziemi”. W swoich utworach pisze o miłości, Bogu, pięknie przyrody, sensie życia, trudnej, lecz pięknej pracy na roli, przemijaniu oraz wartościach i tradycjach swojego regionu.

LA