Diecezja
Ukazywał miłość Boga

Ukazywał miłość Boga

26 września podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej w katedrze siedleckiej, biskup Zbigniew Kiernikowski wraz z kapłanami, osobami życia konsekrowanego i wiernymi świeckimi modlił się za śp. bp. Jana Mazura w drugą rocznicę jego śmierci.

– Wszyscy potrzebujemy wypełnienia przepaści, jaka istnieje między nami a bliźnimi, zniszczenia muru, który rozdziela. Jezus wszedł w miejsce Łazarza, stał się najmniejszy i zniszczył mur wrogości między człowiekiem a Bogiem. Korzystajmy z mocy przebaczającej Jezusa Chrystusa podczas naszej ziemskiej wędrówki. Ta prawda, jeżeli jest przeżywana na ziemi, doprowadzi nas do życia we wspólnocie świętych. Myślimy dzisiaj o zmarłym biskupie Janie, który – jak wierzymy – raduje się oglądaniem Boga twarzą w twarz i życiem we wspólnocie świętych – mówił pasterz Kościoła siedleckiego.

Śp. bp Jan Mazur był biskupem siedleckim przez 28 lat. Urodził się 5 czerwca 1920 r. w Płoskiem koło Zamościa. W latach 1944-1949 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Lubelskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1949 r. w Lublinie z rąk bp. Zdzisława Golińskiego. Początkowo pracował jako wikariusz w Bychawie, następnie w Lublinie Zemborzycach. Po ukończonych studiach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1956 r. obronił doktorat, wykładał metafizykę i teologię pastoralną w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. Od 6 sierpnia 1961 r. pełnił posługę biskupa pomocniczego w archidiecezji lubelskiej. Po śmierci bp. Ignacego Świrskiego został mianowany biskupem siedleckim. Ingres do katedry siedleckiej odbył się 17 listopada 1968 r. Swoje pasterskie posługiwanie zawierzył Najświętszej Maryi Pannie, przyjmując jako biskupie zawołanie słowa: „Magnificat anima mea Dominum” – wielbi dusza moja Pana.

Gorliwa praca duszpasterska, częste wizyty w parafiach, troska o katechezę i wychowanie młodzieży, o życie chrześcijańskie rodzin, zaangażowanie w apostolstwo trzeźwości – to szczególne rysy jego biskupiej posługi. W 1989 r. bp Jan Mazur rozpoczął prace II Synodu Diecezjalnego. Z jego inicjatywy i przy jego ofiarnej pomocy w latach 1968-1993 wybudowano w diecezji siedleckiej 54 nowe kościoły, 110 kaplic oraz 114 domów parafialnych. W tym też czasie zostały erygowane 32 nowe parafie. Bp Jan Mazur wraz z księżmi moderatorami i profesorami aktywnie uczestniczył w formacji duchowo-intelektualnej siedleckich kleryków. Wyświęcił ponad 400 prezbiterów. W 1990 r. powołał do istnienia rozgłośnię radiową Katolickiego Radia Podlasie, a rok później tygodnik „Podlaskie Echo Katolickie”. Zaangażował się również w sprawę beatyfikacji Męczenników Podlaskich, wyniesionych na ołtarze przez Jana Pawła II w 1996 r. Zmarł w Siedlcach 26 września 2008 r. Jego ciało spoczywa w krypcie katedralnej. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk.

W swoim pierwszym liście pasterskim skierowanym do diecezjan 9 czerwca 2002 r., bp Zbigniew Kiernikowski podkreślił, że bp Jan Mazur „ukazywał kapłanom i świeckim miłość Boga żywego, uczył miłości do Chrystusa i Jego Matki, zaszczepiał wierność Kościołowi i Ojczyźnie, a w czasach szczególnego zagrożenia wiary, zdecydowanie stanął przy młodzieży broniącej krzyża w szkole w Miętnem k. Garwolina”.

ks. Mateusz Czubak