Diecezja
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Umocnić wspólnotę Dęblina

Podniosłe dźwięki marsza ułanów i płatki kwiatów słały drogę przed wielkim orędownikiem. 16 maja parafia św. Piusa V Papieża w Dęblinie przyjęła patronat oraz relikwie św. Jana Pawła II.

Długie miesiące oczekiwania wreszcie pozwoliły cieszyć się namacalną obecnością świętego. Wydarzenie miało się odbyć w październiku ub. roku, ale względy epidemiczne wzięły górę. Nikt jednak nie tracił ducha. - Mogliśmy jeszcze bardziej żarliwie przygotować się na świętowanie tego dnia - przyznaje proboszcz parafii ks. kan. Zbigniew Daniluk. I tak rzeczywiście było. 16 maja kościół wypełnił się mieszkańcami Dęblina. Stawili się przedstawiciele władz miasta, samorządu, parlamentu, wojska i harcerze. W takim dniu nie mogło też zabraknąć rycerzy św. Jana Pawła II z parafii w Stężycy. Wyjątkowego gościa parafianie powitali, wychodząc mu na spotkanie w procesji. Relikwie krwi św. Jana Pawła II symbolicznie przekazał na ręce bp. Kazimierza Gurdy kapelan parafii wojskowej w Dęblinie ks. płk Mariusz Stolarczyk. Natomiast u progu kościoła, jako gospodarz, przyjął i ucałował cząstkę krwi Papieża Polaka ks. Z. Daniluk. Ofiarowane miastu relikwie stanęły przy głównym ołtarzu. W tym miejscu nastąpiło ich oficjalne powitanie.

– Św. Janie Pawle II, przybywasz dziś do Dęblina w znaku relikwii. Chcemy cię dziś uczcić i powitać jako naszego opiekuna i orędownika. Chcemy podjąć twoje dziedzictwo i przekazać przyszłym pokoleniom. Niech twoja obecność na dęblińskiej ziemi stanie się pieczęcią potwierdzającą wierność Kościołowi św. zgromadzonemu wokół następcy św. Piotra – mówił proboszcz.
Do przemówienia przyłączył się kanclerz kurii biskupiej w Siedlcach, odczytując dekret ustanawiający patronat św. Jana Pawła II nad Dęblinem. Dokument wystawił 20 lipca 2020 r. prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

 

To wydarzenie trzeba cenić
Celebrowane w Dęblinie święto stało się okazją dla przypomnienia nauczania św. Jana Pawła II. – Papież starał się umieścić Chrystusa w centrum życia tych, którzy w niego wierzą. Bronił małżeństwa i rodziny. Wzywał do miłości społecznej. Mówił, jak bardzo potrzeba nam wzajemnego zrozumienia i jedności w działaniach dla dobra społeczności gmin i miast. Wzywał też do społecznej solidarności, do wzajemnej pomocy. By jedni nie byli przeciw drugim, ale by wspólnie podejmować trud moralnej, kulturalnej i politycznej odnowy życia społecznego – zaznaczył bp K. Gurda.
Oddając Dęblinowi wielkiego patrona, pasterz diecezji nie miał wątpliwości, co do podniosłości tego momentu. – Mam nadzieję że mieszkańcy będą to wydarzenie cenić. Będą do niego wracać. Będą nim żyć. I będą o nim mówić kolejnym pokoleniom. A przede wszystkim, że będą uważać św. Jana Pawła II za swojego patrona u Boga, będą przychodzić do jego relikwii i modlić się przed nimi – zauważył biskup.

 

Patronat to wiara i nadzieja
Wielkiej radości z nadania patronatu św. Jana Pawła II nad Dęblinem nie kryje inicjator społecznej i religijnej akcji Jan Prządka. – Dziękuję Bogu za natchnienie i dobrą myśl. Spełniły się moje prośby i marzenia, które dzięki wsparciu dobrych ludzi pozwoliły na oddanie czci wielkiemu Polakowi. Ten patronat to wiara i nadzieja umacniania wspólnoty, której na imię Dęblin – przyznaje.
Duże nadzieje z niedzielną uroczystością wiąże również burmistrz Miasta Orląt. – Oddając Dęblin pod patronat i orędownictwo św. Jana Pawła II, mam nadzieję, że przyczyni się to do budowania silnego miasta, odpowiedzialnego za życie mieszkańców, a także do budowania atmosfery wzajemnego szacunku i zrozumienia – zaznacza Beata Siedlecka. 
Wraz z uroczystym odczytaniem dekretu kongregacji, Dęblin stał się już ósmym miastem w Polsce, nad którym czuwa św. Jan Paweł II. Warto wspomnieć, że starania o tę podniosłą uroczystość poczyniło stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz rada miasta, która podjęła jednogłośnie stosowną uchwałę.

Tomasz Kępka