Aktualności
Umowy na solary i kotły

Umowy na solary i kotły

W siedzibie gminy podpisywane będą umowy na montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę. Od 6 do 7 maja, między 13.00 a 16.00, w świetlicy wiejskiej w Orchówku będą zawierane umowy z mieszkańcami z miejscowości: Orchówek, Sobibór, Sobibór Stacja, Żłobek, Wołczyny, Okuninka i Luta.

Z kolei 8 i 9 maja, również od 13.00 do 16.00, w świetlicy wiejskiej w Susznie zostaną zawarte umowy z mieszkańcami z miejscowości: Krasówka, Różanka, Stawki, Szuminka, Suszno, Żuków, Korolówka Wieś, Korolówka Osada, Korolówka. Niepodpisanie umów z gminą przez właścicieli lub wszystkich współwłaścicieli danej posesji będzie skutkowało brakiem montażu wyżej wymienionych instalacji. Więcej szczegółów w sprawie podpisywania umów niezbędnych dla realizacji Projektu ,,EKO – Energia w Gminie Włodawa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, znajduje się na stronie urzędu gminy oraz na ulotkach rozprowadzonych w poszczególnych miejscowościach gminy.

AD