Opinie
Unijne pieniądze dla gmin

Unijne pieniądze dla gmin

Dziś nie trzeba już przekonywać władz samorządowych do sięgania po środki unijne, choć jeszcze kilka lat temu podchodziły do nich z dystansem. Dzięki nim zrealizowano wiele projektów, których gminy czy powiaty nie byłyby w stanie sfinansować z własnych budżetów.

Aby pozyskać fundusze w ramach pomocy UE, władze gmin muszą na początku zdecydować, z jakiego programu chcą skorzystać. A jest w czym wybierać. Składający projekt mogą ubiegać się chociażby o to, aby to na terenie ich gminy ruszyły działania, które poprawią jakość życia na obszarach wiejskich. Może to się stać przy okazji poprawy infrastruktury czy poprzez wzrost konkurencyjności rolnictwa. – Ciekawe są też projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ale zwykle dotyczą jednak ograniczonej liczby beneficjentów i ich pozytywne oddziaływanie także obejmuje niewielką grupę – mówi Stanisław Biardzki, zastępca wójta gminy Zbuczyn. Kiedy już wnioskodawcy zdecydują, z jakiego programu chcą skorzystać, czekać ich będzie żmudne przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji. W opracowywanym wniosku należy jasno określić problemy, które chce się rozwiązać, czy też jakie potrzeby lokalnej społeczności będą dzięki danej inwestycji zrealizowane.

Jednak samo złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania dofinansowania. Konkurencja wśród ubiegających się o środki unijne jest zwykle bardzo duża. – Z punktu widzenia gminy bardzo ważne są projekty współfinansowania infrastruktury, tj. budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacji, sal gimnastycznych, boisk, przedszkoli, dróg, doposażenie szkół albo Urzędu Gminy. To działania pozostawiające trwały ślad i na wiele lat poprawiające jakość życia mieszkańców. Niestety w tych działaniach jest też największa konkurencja, więc najtrudniej uzyskać dofinansowanie – przyznaje S. Biardzki.

Władze muszą więc cierpliwie czekać na wyniki konkursu, a po jego pozytywnym rozstrzygnięciu – na podpisanie umów. Potem można już na spokojnie zacząć planowane przedsięwzięcie. A warto, bo dzięki unijnym dotacjom samorządy wiejskich gmin mogą inwestować i rozwijać się, tym samym stwarzając przyjazne warunki mieszkańcom, inwestorom czy potencjalnym turystom. ...

Kinga Ochnio

Pozostało jeszcze 85% treści do przeczytania.

Posiadasz 0 żetonów
Potrzebujesz 1 żeton, aby odblokować ten artykuł