Region
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Unowocześnią sieć ciepłowniczą

Od 2 do 3 mln zł rocznie ma zaoszczędzić siedleckie Przedsiębiorstwo Energetyczne dzięki modernizacji sieci ciepłowniczej. Koszt inwestycji wyniesie ok. 5 mln zł, z czego 3,5 mln zł zostanie sfinansowane dzięki niskooprocentowanej pożyczce Jessica.

W środę, 27 maja, w siedzibie PEC podpisano umowę na finansowanie programu poprawy infrastruktury technicznej. Środki na realizację inwestycji będą pochodzić z funduszu Jessica. Jest to specjalny instrument finansowy stworzony przez Komisję Europejską, wchodzący w skład Regionalnego Programu Operacyjnego Mazowsza.

Inwestycja, która potrwa do końca września, obejmie dwa etapy prac. Po pierwsze zostanie przeprowadzona skomplikowana modernizacja układu wody sieciowej, w efekcie której do maksimum zwiększą się możliwości wytwarzania energii cieplnej. Drugi element projektu to gruntowna modernizacja magistrali ciepłowniczej biegnącej wzdłuż ul. 3 Maja. Wyremontowane zostaną komory ciepłownicze, co zabezpieczy je przed działaniem czynników atmosferycznych oraz poprawi ich wygląd, rury przesyłowe zyskają dodatkową izolację, a w ramach odtworzenia nawierzchni powstanie ponadkilometrowa ścieżka rowerowa. – Przede wszystkim poprawiamy efektywność produkcji ciepła, co przekłada się na oszczędności – tłumaczył Krzysztof Figat, prezes PEC. – Szacujemy, że rocznie spalimy około 500 ton miału węglowego mniej. Zyskujemy też bezpieczeństwo dostaw i do minimum ograniczamy ryzyko awarii w tym rejonie miasta. Nie bez znaczenia jest również ograniczenie emisji CO2, a także zwiększenie sprawności naszej kogeneracji – podkreślił K. Figat.

Ceny ciepła bez zmian

Obecna na spotkaniu wicemarszałek województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska zachwalała zaangażowanie spółki w pozyskiwanie funduszy unijnych, tym bardziej że okres finansowania jest już praktycznie na ukończeniu. Natomiast Anna Gajewska z Banku Gospodarstwa Krajowego zauważyła, że pieniądze pozyskiwane z projektu Jessica to jedna z najtańszych pożyczek, a ich oprocentowanie jest mniejsze niż 1%. – Jest to 17 na Mazowszu umowa pożyczki Jessica i szósta dotycząca efektywności energetycznej. Zapotrzebowanie jest duże, nawet coraz większe. W najbliższym czasie podpiszemy kolejne dwie umowy z tego zakresu. Mazowsze wydzieliło na ten cel specjalną pulę i jeśli rozpatrywane obecnie projekty zostaną zatwierdzone, wykorzystamy ją w 100% – przyznała A. Gajewska.

Pożyczone 3,5 mln zł PEC będzie spłacać od 2016 do 2033 r. w ratach wynoszących 30 tys. zł rocznie. Jak podkreślał prezes PEC, dodatkowym atutem pożyczki ma być fakt, że oszczędności, które w jej wyniku będzie miało przedsiębiorstwo, są większe niż koszt preferencyjnego kredytu. A co najważniejsze dla mieszkańców, inwestycja pozwoli na utrzymanie cen ciepła na dotychczasowym poziomie.

KO