Diecezja
Źródło: xMCz
Źródło: xMCz

Uroczysta inauguracja Kapituły

W sobotę, 6 sierpnia parafia Przemienienia Pańskiego w Garwolinie przeżywała uroczystość odpustową, której przewodniczył bp siedlecki Zbigniew Kiernikowski.

Podczas Eucharystii miała miejsce instalacja siedmiu kanoników Kolegiaty Garwolińskiej.

Są nimi ks. Ryszard Andruszczak – prepozyt Kapituły, a także ks. Sławomir Żarski, ks. Stanisław Bieńko, ks. Andrzej Banasiuk, ks. Henryk Bujnik, ks. Jan Madej i ks. Marek Skwierczyński.

– Przemienienie Jezusa na górze Tabor miało umocnić serca apostołów, aby nie ulegli pokusie zgorszenia krzyżem – mówił w homilii biskup. – Dopiero po zmartwychwstaniu uczniowie mogli zrozumieć podniosłość tajemnicy przemienienia Pańskiego. Było to wydarzenie chwilowe, które miało wpływ na całe ich życie. Przypomina o tym św. Piotr w swoim liście: „Nie za wymyślonymi mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale nauczaliśmy jako naoczni świadkowie Jego wielkości”. Miarą tego świadectwa jest gotowość do tracenia życia – podkreślał pasterz siedleckiego Kościoła. Przypomniał również, że przemienienie Jezusa zostało potwierdzone przez Mojżesza i Eliasza, czyli Prawo i proroków. – Św. Paweł, mówiąc o nowej sprawiedliwości, stwierdza, że jest to „sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą” (Rz 3,21-22). Bóg bowiem udziela swojej łaski przez przebaczenie każdemu, kto się do Niego zwróci. Prawo ma obowiązek ukarać grzesznika. Człowiek zgrzeszył i musiał zostać ukarany śmiercią. Na skutek grzechu pierworodnego weszliśmy w poznanie dobra i zła, ale nie chcemy umierać. Robimy wszystko, by zachować swoje życie. Bóg w Jezusie Chrystusie przyszedł nam z pomocą. Syn Boży Wcielony przyjął na siebie niesprawiedliwą śmierć i w ten sposób wypełnił Prawo – nauczał biskup. Dodał również, że nie umiemy żyć, bo nie mamy właściwej relacji do naszej śmiertelności. – Chcemy żyć, jakby nie było śmierci. Zapominamy, że w tajemnicy chrztu otrzymaliśmy moc umierania dla siebie, aby objawiało się w nas życie pochodzące od Ojca. To jest prawdziwe przemienienie. Powołując Kapitułę i Konwent Edukacyjny osób świeckich, czynię to z taką myślą, by przesłanie Ewangelii, a nie współczesne mity były wyznacznikiem naszego chrześcijańskiego życia. Ta trudna nauka wypełniła się w Chrystusie. Ona jest prawdą, która objawia, że jestem śmiertelny i umrę, ale w mojej śmiertelności spotkam Boga i będę miał życie wieczne. Niech w tej kolegiacie tajemnica przemienienia dociera do naszego wnętrza, byśmy zaczęli słuchać umiłowanego Syna Ojca, który dał nam pokarm na życie wieczne – mówił bp Kiernikowski.

Na zakończenie Eucharystii pasterz siedleckiego kościoła powołał do istnienia Konwent Edukacyjny osób świeckich „Lux Christi”. Jego pierwszymi członkami zostali: Małgorzata Małachowska – dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie, Robert Kuźbida – nauczyciel historii KLO, Robert Kowaluk – pracownik Banku Spółdzielczego w Łaskarzewie, Anna Żochowska – lekarz pediatra i ordynator oddziału noworodkowego w Otwocku, Aneta Sobierajska – katechetka z Siedlec, Jolanta Łopuska – wicedyrektor KLO w Siedlcach.

W uroczystościach odpustowych, obok licznie zgromadzonych wiernych, udział wzięli: kapłani – ks. prałat Henryk Hołoweńko, rektorem Wyższego Seminarium Duchownego oraz ks. prałat Piotr Sawczak, wikariusz generalny, przedstawiciele władz – poseł Stanisława Prządka, Tadeusz Mikulski, burmistrz Garwolina, a także Marek Chciałowski, starosta garwoliński, oraz Stefan Gora, wicestarosta powiatu.

Uroczystości w Kolegiacie Przemienienia Pańskiego zakończyła wspólna agapa.


Główne cele Konwentu Edukacyjnego to:

 

– działalność na rzecz edukacji i wychowania w duchu Ewangelii;

– propagowanie nauki społecznej Kościoła;

– troska o kultywowanie tradycji patriotycznej i różne działania podejmowane w celu obrony chrześcijańskiego oblicza Europy;

– działanie ukierunkowane na rzecz zachowania wolności Kościoła w wyznawaniu wiary w życiu publicznym;

– wspieranie inicjatyw apostolskich Kościoła.

Cele te mają być realizowane poprzez:

– osobistą modlitwę członków Konwentu i zgłębianie Magisterium Kościoła, szczególnie w dziedzinie nauki społecznej oraz wychowania dzieci i młodzieży;

– udział w duszpasterskich przedsięwzięciach Biskupa Siedleckiego, dotyczących spraw społecznych i edukacyjnych, organizowanych w Garwolinie lub innych miejscach diecezji siedleckiej;

– wyrażanie opinii i dzielenie się swoim doświadczeniem w sprawach wychowawczych i społecznych na forum publicznym;

– dawanie świadectwa oraz inspirowanie innych do aktywnej troski o dobro młodego pokolenia;

– podtrzymywanie pamięci o wydarzeniach związanych z obroną krzyży w Miętnem, m. in. przez uczestniczenie w dorocznych obchodach

– współpracę w osobami należącymi lub zajmującymi się Fundacjami „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, „Pro Studio et Vita” oraz innymi organizacjami realizującymi podobne cele.

ks. Mateusz Czubak