Aktualności
Usuną z darmo

Usuną z darmo

Od stycznia w regionie usunięto około 3,5 tys. ton azbestowych dachów z ponad tysiąca gospodarstw. Azbest jest utylizowany w ramach pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego w 85% finansowanym przez Szwajcarię.

 Pozostałe 15% kosztów pokrywa budżet województwa, co w praktyce oznacza, że właścicieli i zarządcy budynków usunięcie eternitu z dachów nic nie kosztuje. Do 18 grudnia osoby zainteresowane bezpłatnym demontażem i utylizacją azbestowych dachów lub też odbiorem zdemontowanych (jeśli miało to miejsce przed 6 maja 2004 r.) mogą składać wnioski w swoich urzędach gmin. W programie udział bierze 130 gmin z terenu województwa. Wnioski mogą składać osoby prywatne, samorządy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Więcej informacji można uzyskać w urzędach gmin oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl.

MLS