Aktualności
Utrudnienia

Utrudnienia

Od 14 października do 15 listopada kierowcy napotkają utrudnienia w ruchu spowodowane remontami na bialskich ulicach: Łomaskiej i Witoroskiej w ciągu drogi wojewódzkiej 812.

 Zakres robót na ul. Łomaskiej obejmuje odcinek od mostu do skrzyżowania z ul. Witoroską, łącznie ze skrzyżowaniem, a na ul. Witoroskiej odcinek od ul. Koncertowej do Przelotnej, łącznie ze skrzyżowaniem. W związku z tym wystąpią zmiany w stałej organizacji ruchu. Roboty będą wykonywane z połówkowym zamknięciem odcinków jezdni i oznakowane według czasowej organizacji ruchu. Ponadto w razie konieczności może być wyłączona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Witoroskiej z Łomaską, wtedy ruchem będą kierować upoważnieni i odpowiednio przeszkoleni pracownicy wykonawcy robót.

MLS