Aktualności
Utrwalenie przeszłości

Utrwalenie przeszłości

Towarzystwo Przyjaciół Nauk wydało kolejny, podwójny tom Rocznika Międzyrzeckiego. - Tematyka i treści zawarte w roczniku są zróżnicowana.

Zwróciliśmy uwagę na dominujące w tym okresie tematy, ale skupiliśmy się również na działalności TPN – mówi Andrzej Kurenda, prezes TPN. – Zdajemy sobie sprawę, że w tych trudnych czasach nie łatwo jest poświęcić się pracy nad utrwaleniem naszej przeszłości. Jednak to właśnie ten trud daje satysfakcję dobrze wykonanej pracy, która ma znaczenie dla przyszłych pokoleń – podkreśla.

W roczniku podsumowano inicjatywy i działania TPN, takie jak m.in.: odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Alei Katyńskiej czy organizację zjazdu regionalistów z województwa lubelskiego pod hasłem „Drogi do niepodległości w małych ojczyznach”. Nie zabrakło sprawozdania z walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego, na którym wybrano nowe władze stowarzyszenia. Z bycia prezesem TPN po 22 latach zrezygnował Ryszard Turyk, a jego miejsce zajął Andrzej Kurenda. Ponadto w skład zarządu weszli: Szczepan Kalinowski – wiceprezes, Elżbieta Kamasa – wiceprezes, Adam Szulik – sekretarz, Anna Łuciuk – skarbnik, Ryszard Kornacki – redaktor wydawnictw oraz Leszek Sokołowski, Jerzy Jeleszuk i Sławomir Litwiniuk.

W roczniku znalazła się obszerna relacja z obchodów 50 rocznicy działania TPN. Przeczytać można również o odsłonięciu nowego pomnika POW, wkomponowanego w mogiłę poległych w 1918 r. w czasie Krwawych Dni Międzyrzeca. Autorem artykułów jest Adam Szulik. Z kolei Ryszard Turyk, który był przed laty uczniem Karola Wojtyły, opisał wspomnienia ze swoich spotkań z przyszłym papieżem w tekście pt. „ Znaczenie nauczania Jana Pawła II”.

W kolejnym rozdziale publikacji znalazły się informacje na temat ludzi, którzy z pasją zajmują bądź zajmowali się historią, w tym teksty dotyczące m.in. pasjonatów historii związanych z zaprzyjaźnionym stowarzyszeniem historycznym czy wspomnienie pomordowanych leśników. Czwarty rozdział jest kroniką ważnych wydarzeń, jakie miały miejsce w Międzyrzecu Podlaskim. A. Szulik przybliżył historię parafii Chrystusa Króla, która jest najmłodszą w mieście; Anna Sobolewska opisała obchody jubileuszu 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 1; Jerzy Jeleszuk stworzył obszerny tekst o generalnym remoncie w parafii św. Józefa Oblubieńca, a Ryszard Kornacki przedstawił ciekawe postacie z przeszłości: Antoniego Nadolnego i Mojżesza Ryneckiego.

Rocznik wydano dzięki pomocy finansowej miasta i powiatu bialskiego. Jego wydanie nieco opóźniła pandemia koronawirusa. Zainteresowani mogą nabyć rocznik w księgarni „AZ” przy ul. Lubelskiej 13.

Magdalena Frydrychowska