Kultura
Źródło: WE
Źródło: WE

Utrzymać klimat

13 grudnia zarząd powiatu łukowskiego powierzył stanowisko dyrektora muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej Maciejowi Cybulskiemu. Będzie pełnił tę funkcje przez najbliższe trzy lata.

Po odejściu Antoniego Cybulskiego, wieloletniego dyrektora muzeum, na zasłużoną emeryturę, jego miejsce zajął jeden z dwóch synów – Cezary. Pełnić będzie funkcję dyrektora do końca tego roku. Jednak zgodnie z procedurami zarząd powiatu łukowskiego ogłosił konkurs na to stanowisko.

Do 25 listopada kandydaci musieli złożyć wymagane dokumenty, wykazując się – poza odpowiednim wykształceniem – minimum trzyletnim stażem w instytucjach kultury i umiejętnością pozyskiwania środków unijnych. Zobowiązani byli również do przedstawienia programu działalności placówki na kolejne trzy lata.

Cezary czy Maciej?

W wymaganym terminie do starostwa powiatowego trafiły dwie oferty. O stanowisko dyrektora Muzeum Henryka Sienkiewicza ubiegali się dwaj bracia: Cezary i Maciej Cybulscy. Komisja konkursowa powołana przez zarząd powiatu zbadała oferty. Jak się okazało, obaj nie spełniali wszystkich warunków formalnych. Procedurę konkursową postanowiono więc zakończyć bez wyłonienia kandydata. Jak poinformował nas starosta łukowski Janusz Kozioł, zarząd powiatu może w takiej sytuacji ponownie ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora albo powołać go bez konkursu.

A jednak Maciej

13 grudnia odbyło się posiedzenie zarządu, podczas którego zapadła decyzja. Po rozmowie z aspirującymi do funkcji dyrektora, zarząd powierzył stanowisko dyrektora muzeum Maciejowi Cybulskiemu. Będzie pełnił tę funkcje przez najbliższe trzy lata. – Zanim jednak umowa zostanie podpisana – stowarzyszenia zawodowe i twórcze właściwe ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Muzeum mogą wyrazić swoje opinie o w/w kandydacie – czytamy w informacji zamieszczonej w BIP.


3 PYTANIA

Maciej Cybulski

Rola rodziny Cybulskich w historii Muzeum Henryka Sienkiewicza jest oczywista…

Muzeum, funkcjonujące pod długoletnim nadzorem Antoniego Cybulskiego – założyciela i dyrektora, było placówką niezwykle otwartą dla publiczności, emanującą serdecznością jego pracowników. Stanowiło miejsce pamięci o wielkim pisarzu, wypełnione spokojem i niepowtarzalnym dla gości klimatem swojskości, rodzinności. Korzystając z dziedzictwa, któremu przez 46 lat oddawali się moi rodzice Anna i Antoni Cybulscy, chciałbym ten klimat utrzymać.

Jak z nowej perspektywy postrzega Pan rolę kierującego placówką?

Chciałbym w sposób szczególny zadbać o to, by była ona miejscem wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom gości, spełniając swą główną misję, tj. dokumentowanie i propagowanie twórczości polskiego noblisty, jak również popularyzowanie jego rodzinnych stron.

A co z dalekosiężnymi planami?

Poszerzona zostanie oferta muzealna skierowana w sposób szczególny do dzieci i młodzieży szkolnej. Przybędzie aktywnych form zwiedzania muzeum, imprez tematycznych, lekcji muzealnych. Turystom indywidualnym chcę zaproponować wieczorki tematyczne i konferencje naukowe. Działalność muzeum będzie podlegała ścisłej współpracy z jego organizatorem, starostwem powiatowym w Łukowie, wpisując się w plany promocji i rozwoju Ziemi Łukowskiej jako miejsca narodzin H. Sienkiewicza. Obecna placówka muzealna zostanie, zgodnie z zamierzeniami, poddana gruntownej modernizacji. Nieistniejący dwór główny bnędzie odbudowany, a otaczający założenie dworskie park – zrewitalizowany. Mam nadzieję, że realizacja tych planów przyczyni się do poprawy warunków lokalowych i uatrakcyjnienia pracy muzeum.

EW