Region
Źródło: WAJ
Źródło: WAJ

Utworzą dom dziecka

W Pogotowiu Opiekuńczym w Izdebnie trwają przygotowania do uruchomienia działalności pierwszego w powiecie domu dziecka, który na początek przyjmie sześcioro podopiecznych. Oprócz tego, powstaną pierwsze placówki pieczy zastępczej typu zawodowego.

– Chcemy ruszyć z projektem „Dom dziecka w powiecie garwolińskim”, a później będziemy zastanawiać się, w jaki sposób go rozbudować. W tej chwili w nowo powstającej placówce nie może być więcej niż 14 wychowanków. Do tej pory powiat nie posiadał placówki opiekuńczo-wychowawczej socjalizacyjnej – mówi Andrzej Budrecki, dyrektor Pogotowia Opiekuńczego w Izdebnie.

Dom dziecka zacznie funkcjonować z początkiem nowego roku. Od 1 stycznia 2014 r. zmieniają się przepisy, według których pracownicy placówek opiekuńczo- wychowawczych, którzy do tej pory byli zatrudnieni w oparciu o Kartę nauczyciela, będą pracownikami w rozumieniu Kodeksu pracy. – W tej sytuacji musielibyśmy albo zwolnić kilka osób, albo rozszerzyć działalność placówki tak, aby powstały dla nich kolejne stanowiska pracy. Wybraliśmy drugą opcję, czyli rozszerzenia działalności poprzez utworzenie nowej placówki socjalizacyjnej i domu dziecka. Dzięki temu nie będzie konieczności zwalniania pracowników – wyjaśnia Marek Chciałowski, starosta garwoliński, i dodaje, że konieczny jest remont budynku, w którym będzie działała nowa placówka. – Potrzebna jest też zgoda wojewody na utworzenie tego rodzaju ośrodka. Dyrektor prowadził już wstępne rozmowy, ale by placówka socjalizacyjna mogła funkcjonować, należy opracować statut, złożyć wniosek i poczekać na decyzję wojewody o jej uruchomieniu – tłumaczy M. Chciałowski.

Czym zatem różni się dom dziecka od pogotowia opiekuńczego? – W pogotowiu opiekuńczym dzieci mogą przebywać do pół roku. Po tym czasie muszą być wysłane do placówek w powiatach ościennych. Stworzymy zatem szansę, aby dzieci z powiatu garwolińskiego nadal się tu wychowywały, co wiąże się z przede wszystkim z kontaktem z rodzicami. W momencie gdy dzieci trafiają do Włodawy, dojazd do tego miasta jest dużo trudniejszy niż np. z Parysowa do Izdebna – zaznacza dyrektor Budrecki.

Starosta dodaje, że oprócz domu dziecka, powstają pierwsze placówki pieczy zastępczej typu zawodowego. – Do tej pory na terenie powiatu funkcjonowały placówki pieczy zastępczej typu rodzinnego. Teraz oprócz domu dziecka, który jest ośrodkiem typu zawodowego, powstaną również placówki prowadzone przez rodziny. Mamy już pierwsze wnioski i umowy do podpisania – podsumowuje gospodarz powiatu.

JAWA