Aktualności
Uwagi mieszkańców uwzględnione

Uwagi mieszkańców uwzględnione

Co najmniej o dwa miesiące przesunie się przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru ulic Piaski Starowiejskie i św. Faustyny Kowalskiej. Powodem są wnioski złożone przez mieszkańców.

Plan dotyczy północno-wschodnich obrzeży miasta, które przeznaczono pod zabudowę jednorodzinną i usługi. Projekt stosownej uchwały znalazł się w porządku obrad ostatniej sesji rady miasta. – Plan porządkuje przestrzeń. W pobliżu cmentarza zaplanowano tereny usługowe. Obszar ul. Janowskiej przeznaczono pod funkcje usługowo-mieszkaniowe z zamierzeniem, aby od strony ulicy była to zabudowa usługowa, a w głębi mieszkaniowa. Wskazujemy kilka nowych dróg, m.in. przedłużenie ul. Ogrodowej – tłumaczył Bartosz Rosłan, projektant planu. Podczas sesji radni dowiedzieli się, że mieszkańcy wnieśli do planu nowe uwagi dotyczące przebiegu zamierzonych dróg. – Są to uzasadnione zastrzeżenia zgłoszone po wyznaczonym terminie. Naniesienie ich nie było możliwe – wyjaśniła Elwira Banach, przewodnicząca komisji gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska. – Po stronie prezydenta procedura jest zakończona, ale rada miasta może wnioskować o zmiany w projekcie, do czego komisja się przychyliła. Zmiana spowoduje zachowanie układu dróg, a jednocześnie stanie się uszanowaniem woli mieszkańców – stwierdziła radna i poprosiła o zdjęcie punktu z porządku obrad i przesunięcie głosowania do czasu naniesienia zmian dotyczących lokalizacji dwóch nowych dróg. Radni dopytywali, na czym mają polegać proponowane przez mieszkańców zmiany i czy są na tyle istotne, aby przesuwać uchwalenie planu. – Chodzi o to, by drogę „odgiąć” po terenie pustej działki, przy czym jej właściciel wyraził zgodę, by miasto odkupiło od niego teren na ten właśnie cel. Co do drugiej drogi, to inwestorzy planują zabudowę tych terenów. Wnioskują, żeby ulicę przenieść po śladzie starej ul. Próżnej; przy czym droga wymaga poszerzenia – wyjaśnił B. Rosłan. Głos w dyskusji zabrał także prezydent. – Dla każdego z mieszkańców w tym rejonie zmiany są istotne. Mieli odpowiedni czas na zgłaszanie uwag, ale zrobili to po terminie. Plan nie jest jeszcze zatwierdzony, nie możemy ich zignorować – stwierdził Wojciech Kudelski. I podsumował: – Uchwalanie planu zagospodarowania na zamieszkałym terenie to najtrudniejsza praca dla samorządu. Przeróbka planu i powtórzenie procedury w wymaganym zakresie zajmie od dwóch do trzech miesięcy. HAH