Aktualności
Uwalniamy koperty

Uwalniamy koperty

Po 30 czerwca 2015 r. stracą ważność stare karty parkingowe. W Polsce jest ok. 13 tys. kart parkingowych, a tylko ok. 650 miejsc parkingowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością

Oznacza to, że na jedną kopertę przypada aż 50 posiadaczy karty. Znaczna część osób korzysta z karty parkingowej bezprawnie. Tylko w Warszawie, w wyniku przeprowadzonej kontroli, okazało się, że na 38 tys. kart aż 9 tys. należało do osób nieżyjących. Nowe przepisy zostały skonstruowane tak, aby karty trafiły do osób ze znacznymi problemami w poruszaniu się.

Stąd akcja „Uwalniamy koperty – dla najbardziej potrzebujących”. Zmiany w przepisach o karcie parkingowej dotyczą właściwie wszystkich osób, które dotychczas miały uprawnienia do posiadania tego dokumentu. Jedynie stosunkowo niewielka grupa osób zachowa wcześniejsze uprawnienia i będzie musiała złożyć wniosek o wymianę starej karty na nową. Dokument ten będzie można odebrać w miejskim/powiatowym Zespole ds. orzekania o niepełnosprawności. Szczegółowe informacje na stronie www.kartaparkingowa.pl.

GU