Diecezja
Źródło: xMCZ
Źródło: xMCZ

W drodze do dojrzałości

W sobotę, 11 września pod hasłem „Ku dojrzałości” odbyło się XIX Siedleckie Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców. Spotkanie zainaugurowała Eucharystia w sanktuarium św. Józefa, której przewodniczył biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski.

W homilii ksiądz biskup przestrzegał przed różnymi formami bałwochwalstwa i wskazywał na jedność wypływającą z Eucharystii. – Każdemu z nas zagraża bałwochwalstwo. Bałwochwalca przy pomocy różnych bożków buduje siebie. Wszędzie tam, gdzie człowiek zdobywa chwałę dla siebie, gdzie sam siebie wynosi na tron, staje się przeciwnikiem Boga – mówił pasterz Kościoła siedleckiego. – Kto poznał Jezusa Chrystusa, słucha Jego Słowa, wypełnia je w mocy Ducha Świętego, ten przeżywa swoje życie jako życie nie dla siebie. Chrześcijanin nie boi się więc przyjmować śmierci, gdyż ma w sobie owoce życia wiecznego. Jego życie jest ukierunkowane na budowanie ciała Jezusa Chrystusa – Kościoła – mówił bp Kiernikowski.

Po zakończonej Mszy św. uczestnicy forum przeszli do sali wielofunkcyjnej przy parafii św. Józefa, gdzie wysłuchali dwóch prelekcji na temat wychowania. Pierwszy wykład zatytułowany „Jak być dojrzałym chrześcijaninem” wygłosił biskup siedlecki. – Dojrzałość chrześcijańska ma swoją specyfikę wypływającą z Ewangelii. Dojrzały chrześcijanin dzięki Ewangelii poznaje, że Bóg ma w nim upodobanie i zaczyna rozumieć rolę krzyża w swoim życiu. Cały proces wychowania chrześcijańskiego polega na uczeniu człowieka, że nie wszystko musi mieć i wiedzieć. Pierwszym krokiem chrześcijańskiego wychowania jest uczenie słuchania słowa Bożego. Z wiary w Ewangelię rodzi się nawrócenie. Drugi etap chrześcijańskiego wychowania to formacja sakramentalna, która zmierza do świadomego przeżywania liturgii oraz życia we wspólnocie z drugim człowiekiem. Dojrzały chrześcijanin jest poddany Duchowi Świętemu i nie boi się kochać przeciwko sobie. Taka dojrzałość nigdy nie będzie indywidualistyczna. W wychowaniu chrześcijańskim nie chodzi bowiem o ukształtowanie poszczególnych doskonałości, ale doprowadzenie człowieka do wspólnoty z drugim. Dojrzałości chrześcijańskiej nie da się zmierzyć ilością odmówionych modlitw, wiekiem, ascezą czy poprawnością moralną. Dojrzałość chrześcijańska to życie w osobowej relacji z Bogiem objawionej w Jezusie Chrystusie, umiejętność wchodzenia w sytuacje trudne, przyjmowanie na siebie niesprawiedliwości, miłość nieprzyjaciół – mówił.

Temat „Wychowanie – dążenie w tę samą stronę” podjęła prof. Maria Braun-Gałkowska, psycholog z zakresu psychologii mediów, rodziny i psychologii wychowawczej. – Wychowanie musi być ukierunkowane na cel. Jest to wspólne dążenie wychowawcy i wychowanka ku wartościom. Wychowawca nie powinien prowadzić wychowanka, jeśli sam nie wie, dokąd idzie. Wychowawca, który ukazuje wartość prawdy, sam musi być prawdomówny. Wychowanie powinno być skierowane nie tylko przeciwko złu, ale ukierunkowane ku dobru. Wychowawca nie tworzy celu, ale go odkrywa i przyjmuje. Wobec wartości wychowawca i wychowanek są sobie równi. Nie jest tak, że wolno wychowawcy postępować inaczej niż wychowankowi. Wychowanie jest wspieraniem wychowanka w rozwoju, by był coraz lepszym człowiekiem; jest wspólnym dążeniem do najważniejszych wartości. Dojrzałość jest złożonym procesem. Ciągle jesteśmy w drodze ku dojrzałości – mówiła.

Wspólna dyskusja o problemach wychowawczych zakończyła forum, w którym, oprócz nauczycieli i wychowawców, udział wzięli m.in. ks. kan. Jan Zowczak – dyrektor KLO w Siedlcach, Jarosław Głowacki – wiceprezydent miasta Siedlce, Sławomir Kurpiewski – naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Siedlce, Jadwiga Wielgos-Mikołajewska – starszy wizytator w Kuratorium Oświaty – delegatura w Siedlcach.

XIX Siedleckie Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców zostało zorganizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Siedlcach, Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Rodziny, prezydenta miasta i Wydział Edukacji Urzędu Miasta Siedlce.

ks. Mateusz Czubak