Diecezja
Źródło: ARCH.
Źródło: ARCH.

W drogę do Matki

Hasłem 33 Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę są słowa: „Jesteście światłem świata”. - Tematyka tegorocznych rozważań dotyka istoty i historii Kościoła - wyjaśnia ks. Piotr Wojdat.

Kierownik pielgrzymki zaznacza, iż w kontekście trwającego II Synodu Diecezji Siedleckiej myśli poddane do refleksji podczas dwutygodniowych rekolekcji w drodze stają się też okazją do odpowiedzi na pytanie o miejsce w Kościele każdego z nas i indywidualną odpowiedzialność za lokalną wspólnotę. – Hasło ma być wezwaniem do dania świadectwa przynależności do Chrystusa, jak również przypomnieniem, iż my, członkowie Kościoła, winniśmy stać się światłem dla świata – uściśla.

Na stałym poziomie

PPP na Jasną Górę tworzy 28 grup. Po raz trzeci z podlaskimi pątnikami pielgrzymować będą harcerze w ramach tzw. grupy szarej. Jako pierwsi, 31 lipca, na szlak wyruszą włodawianie (po Mszy św. o 7.00). Eucharystia sprawowana 1 sierpnia, o 6.00, w kościele św. Antoniego poprzedzi natomiast wyjście poszczególnych grup z Białej Podlaskiej. Kolumna siedlecka – tradycyjnie już – wychodzi 2 sierpnia po Eucharystii sprawowanej w katedrze o 7.00.

Pytany o liczbę spodziewanych pielgrzymów, ks. P. Wojdat zastrzega, że odpowiedź na to pytanie znana będzie po zamknięciu list zapisów, a więc dopiero tuż przed wymarszem… A i to nie zawsze, zważywszy na fakt, iż niektórzy dołączają do grup będących już w drodze. – W ostatnich latach liczba pątników z diecezji siedleckiej utrzymuje się na stałym poziomie i wynosi ok. 4,5 tysiąca – wyjaśnia ksiądz kierownik. 

Na ostatni guzik

Szef PPP potwierdza, że trasa pielgrzymki zasadniczo jest niezmienna – poza drobnymi korektami spowodowanymi m.in. remontami dróg. Pozyskane odpowiednio wcześniej informacje pozwoliły na wprowadzenie modyfikacji, dzięki czemu na tym etapie przygotowań kwestie dotyczące przemarszu są już zapięte na ostatni guzik.

– 20 lipca, o 10.00, w siedzibie Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej w Nowym Opolu odbędzie się tzw. rozesłanie, podczas którego księża przewodnicy poszczególnych grup otrzymają pakiety pielgrzymkowe zawierające m.in. znaczki, karty uczestnictwa, a więc pomoce niezbędne na szlaku – informuje ks. P. Wojdat. – W tym samym czasie trwać będzie szkolenie służb porządkowych przeprowadzone przez naczelnika siedleckiej drogówki podinsp. Marka Myszkiewicza oraz Jerzego Chmielińskiego, instruktora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach – dodaje.

Rekolekcje w drodze

Tegoroczna pielgrzymka będzie już 12 pod kierownictwem ks. Piotra. Spytany, jak w ciągu minionych lat zmieniało się podlaskie pielgrzymowanie, nie ukrywa, że każdy rok przynosi nieoczekiwane sytuacje, z jakimi należy się zmierzyć, ale też stwarza możliwości, których wykorzystanie znacznie ułatwia wędrowanie. – Co cieszy, w pielgrzymce coraz liczniej uczestniczą ludzie dorośli. Nieraz spotykam przedstawicieli dwóch, nawet trzech pokoleń z jednej rodziny – zaznacza, podkreślając, że jest to budujący obraz, zwłaszcza że obecność starszych pątników ma też przełożenie na charakter pielgrzymowania – staje się ono dojrzalsze. – Pielgrzymka to czas rekolekcji dla każdego. Wspólna droga jest okazją do nauki wzajemnej pomocy i serdeczności. Bycie ze sobą non stop ubogaca pielgrzymów duchowo, uczy otwartości na różnice oraz wzajemne oczekiwania – wyjaśnia.

I zaprasza!

Z intencją serca

Wierni, którzy odczuwają w sercu pragnienie trwania przed tronem Jasnogórskiej Pani, jednak z racji wieku bądź chorób nie są w stanie wyruszyć na pątniczy szlak, mogą zaangażować się w tzw. pielgrzymowanie duchowe. Tradycyjnie już na specjalnym blankiecie (karty uczestnictwa dostępne są w parafiach!) wpisujemy intencję, przekazując go następnie duszpasterzom bądź pątnikom. Można też wysłać uzupełnioną kartę na adres kierownictwa pielgrzymki (Ks. Piotr Wojdat – ul. Seminaryjna 26, 08-103 Nowe Opole – z dopiskiem „Piesza Pielgrzymka Podlaska”). Pielgrzymi odczytują intencje codziennie przed modlitwą różańcową. Po dojściu na Jasną Górę – wniesione na czele pielgrzymki – są uroczyście składane przed wizerunkiem Matki Bożej. Złożenie ofiary nie jest warunkiem uczestnictwa w pielgrzymce duchowej. Może ona jednak posłużyć tym, którzy pragną pójść, ale nie stać ich na wniesienie wpisowego. Ofiarą – co akcentuje ksiądz kierownik – jest też cierpienie ofiarowane w intencji pielgrzymki, jak również codzienna modlitwa za pątników.

 

MOIM ZDANIEM

MOINM ZDANIEM
Ks. Piotr Wojdat – kierownik PPP na Jasną Górę

W podlaskiej pielgrzymce może uczestniczyć każdy, kto akceptuje jej religijny i pokutny charakter oraz pragnie pogłębić swoją chrześcijańską formację. Dni na szlaku stają się okazją do modlitwy i wyciszenia. Pątnicy uświadamiają sobie własną ograniczoność i uznają potrzebę Bożej opieki. Modlitwa połączona ze zmęczeniem sprawia, że pielgrzymi przeżywają w drodze swoiste rekolekcje. Za decyzją o uczestnictwie w pielgrzymce stoi również potrzeba pozyskania przestrzeni do zaciśnięcia więzi z Bogiem i drugim człowiekiem, jak też pragnienie zaznaczenia swojej obecności we wspólnocie. W rozmowach pątnicy często przyznają, że chcieliby atmosferę tej dwutygodniowej życzliwości i bezinteresowności przenieść na każdy dzień roku.

 

RAMKA

Jeśli ktoś zdecyduje się wspomóc pielgrzymkę finansowo, pieniądze można przelać na konto:

Bank PKO S.A.

I Oddział w Łukowie

Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę

21-400 Łuków, ul. Kard. Wyszyńskiego 45

nr konta: 93 1240 2698 1111 0000 3375 4750

Regulamin pielgrzymki, informacje dotyczące zapisów oraz pielgrzymowania duchowego dostępne są na stronie internetowej: www.pielgrzymka-podlaska.sacro.pl. Zapraszamy też do słuchania „pielgrzymkowej” audycji w Katolickim Radiu Podlasie – we wtorki, o 21.40. W serwisach lokalnych diecezjalnej rozgłośni podawane będą również informacje bieżące z trasy. Tradycyjnie już fotorelację z pielgrzymowania naszych diecezjan znajdą Państwo w jednym z sierpniowych wydań „Echa Katolickiego”.

WA