Rozmaitości
W drogę!

W drogę!

Zapraszamy Was, Drodzy Czytelnicy, do poznania szlaków pieszych Lubelszczyzny. To doskonały pomysł na spędzenie wakacyjnego weekendu i pokazanie rodzinie lub gościom, że wciąż jest tu wiele do obejrzenia.

Dlaczego warto spakować plecak i ruszyć w trasę? Bo oprócz podziwiana przyrody, można zobaczyć zabytki przeszłości położone wzdłuż Wisły, podążyć wzdłuż Bugu – jedynej nieuregulowanej rzeki w Europie – czy poznać pamiątki i ślady przeszłości związane z Tadeuszem Kościuszką. Ten region to także liczne ślady po powstaniach narodowych i obu wojnach światowych. Nie brakuje również miejsc kultu religijnego, a do niektórych sanktuariów ludzie pielgrzymują nawet z zagranicy.

Śladami gen. Kleeberga

Ten szlak składa się z kilku etapów, a biegnie od Dęblina, przez Kock, Radzyń Podlaski do Czemiernik. Jego początek znajduje się w Dęblinie i prowadzi przez tereny Niziny Południowopodlaskiej. Na trasie wędrówki znajduje się rezerwat faunistyczny „Czapliniec”. Położone na szlaku historyczne ośrodki miejskie, które otrzymały prawo miejskie w XV w. to: Kock, Radzyń Podlaski i Czemierniki. Do najwartościowszych zabytków architektury należą: zespół pałacowy, kościół w stylu renesansu lubelskiego w Radzyniu Podlaskim oraz renesansowy pałac Firlejów i jego fortyfikacje obronne w Czemiernikach. Trasa wędrówki prowadzi przez tereny ostatniej bitwy wojny obronnej 1939 r., stoczonej przez żołnierzy Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”. Na trasie znajduje się nie lada gratka dla miłośników historii, bo mogą odwiedzić Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków, a uczestnicy pielgrzymek – sanktuarium maryjne w Woli Gułowskiej. Trasy pieszych wędrówek uzupełniają ścieżki, pełniące funkcje obiektów edukacji leśnej i przyrodniczej, wytyczone przez nadleśnictwo w Radzyniu Podlaskim.

Między jeziorami

Równie ciekawy jest szlak z Urszulina do Włodawy, prowadzący przez tereny równiny łęczyńsko-włodawskiej. Monotonny krajobraz urozmaicają zagłębienia wypełnione jeziorami, torfowiskami i bagnami oraz pagóry i garby powstałe w wyniku działalności polodowcowej. Na równinnym terenie znajdują się liczne jeziora. Największym jest Uściwierz o powierzchni

ponad 280 ha, a najgłębszym – Piaseczno o głębokości ponad 30 m.

Trasa wędrówki prowadzi przez Poleski Park Narodowy oraz parki krajobrazowe: Pojezierze Łęczyńskie, Poleski i Sobiborski. Z wieży widokowej koło Łowiszowa można podziwiać panoramę okolicy. Na szlaku znajdują się rezerwaty przyrody: torfowiskowy „Torfowisko przy jez. Czarnym” i faunistyczny „Żółwiowe Błota” z największą w Europie populacją żółwia błotnego. Na trasie znajdują się także: XIII-wieczne grodzisko w Andrzejowie, miejsca bitew powstania styczniowego, teren bitwy stoczonej pod Wytycznem przez żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza z Armią Czerwoną podczas wojny obronnej 1939 r., a w bliskim sąsiedztwie – teren byłego hitlerowskiego obozu zagłady w Sobiborze. Wędrówka kończy się we Włodawie, historycznym ośrodku miejskim, w którym warto zwiedzić barokowy kościół oraz dawną barokową synagogę, mieszczącą obecnie Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Na przedmieściu Włodawy – w Orchówku znajduje się znane sanktuarium maryjne.

Brzegiem Bugu

Szlak nadbużański zaczyna się w miejscowości Kózki, położonej w województwie mazowieckim, nad Bugiem. Najdłuższy szlak pieszy regionu prowadzi przez krainy geograficzne stopniowo obniżające się w kierunku doliny Bugu. Na trasie wędrówki znajdują się parki krajobrazowe: Podlaski Przełom Bugu, Sobiborski, Chełmski i Strzelecki oraz rezerwaty przyrody: leśny „Szwajcaria Podlaska”, faunistyczne „Czapli Stóg”, „Żółwiowe Błota”, leśny „Małoziemce”. W środkowej części trasa wędrówki prowadzi przez teren Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”. Panoramę okolicy można obejrzeć z wież widokowych w Neplach i Woli Uhruskiej. Na trasie znajdują się wczesnośredniowieczne grodziska archeologiczne w Uhrusku, Horodle i Gródku, oraz historyczne ośrodki miejskie: Janów Podlaski, Terespol, Kodeń, Włodawa, Dubienki, Horodło, Hrubieszów. Najcenniejszymi obiektami zabytkowymi na trasie są: dawna późnogotycka cerkiew prawosławna i kościół renesansowy w Kodniu oraz kościół barokowy i dawna barokowa synagoga we Włodawie. Na trasie położony jest Sobibór z terenem byłego hitlerowskiego obozu zagłady. Obiekty pogranicza warte zwiedzenia to: cerkwie prawosławne w Terespolu, Jabłecznej, Włodawie i Hrubieszowie, cerkiew neounicka w Kostomłotach, cmentarz muzułmański w Lebiedziewie. Pielgrzymi, wędrując szlakiem pieszym, dotrą do sanktuarium unitów podlaskich w Pratulinie, prawosławnego monastyru w Jabłecznej z ikoną św. Onufrego, sanktuariów maryjnych w Kodniu (najstarszy koronowany obraz w regionie) i Włodawie.

JAG