Diecezja
Źródło: ARCH
Źródło: ARCH

W duchu dobra, prawdy i piękna

17 czerwca, w liturgiczne wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, społeczność Domu Pomocy Społecznej Dom nad Stawami w Siedlcach obchodziła patronalne święto.

W święcie DPS licznie uczestniczyli mieszkańcy i goście, m.in. przedstawiciele duchowieństwa, władz samorządowych, instytucji pomocy społecznej, rodziny oraz przyjaciele domowników. Centralnym punktem obchodów była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy. Na początku Mszy św. pasterz diecezji zachęcał, by wstawiennictwu św. Brata Alberta powierzyć prośbę o łaskę bycia dla innych dobrym jak chleb. Słowa te w oczywisty sposób nawiązywały do motta DPS.

Podczas homilii bp K. Gurda przypomniał, iż św. Brat Albert znany jest nie tylko z patriotyzmu, czemu dał wyraz poprzez udział w powstaniu styczniowym, nie tylko ze zdolności malarskich, czego przejawem jest słynny obraz „Ecce Homo”, ale przede wszystkim z troski, jaką otaczał bezdomnych. – Tym, co zostaje zapisane przez ludzką pamięć i historię, są przede wszystkim czyny, przez które realizowane jest podstawowe przykazanie – miłosiernej miłości okazywanej każdemu człowiekowi, a szczególnie najbardziej potrzebującemu – głosił.

Biskup tłumaczył też, iż w poszukiwaniu piękna św. Brat Albert nie zatrzymywał się na walorach estetycznych, czyli tym, co na zewnątrz… Piękno bowiem to przede wszystkim – na co uwrażliwiał – harmonia kolorów i barw, które współgrają i tworzą obraz duszy i serca człowieka. – Bóg jest doskonale piękny – akcentował bp K. Gurda, dodając, iż „z pełnią piękna jest w Bogu pełnia dobra i prawdy”. – Cechą charakterystyczną ludzi świętych jest to, że skorzystali z talentu, jaki został im dany; talentu dostrzegania w człowieku tych trzech wartości: piękna, dobra i prawdy. Święci są wytrwałymi poszukiwaczami dobra, prawdy i piękna w człowieku i w sobie samym. Święci widzą człowieka według tego, jak widzi go Bóg, a On nikogo nie pomija, nie odrzuca, nikim nie gardzi… Byle tylko człowiek nie odwrócił się od Boga, nie odrzucił Go, nie pogardził Nim – uwrażliwiał.

Na zakończenie, wzywając do dziękczynienia Bogu za wszystkich, którzy służą dobru w DPS, bp K. Gurda porównał je do skarbu, jaki gromadzimy na ziemi i z którym staniemy przed Bogiem.

Mszę św. zakończył – tradycyjnie już – obrzęd ucałowania relikwii patrona „Domu nad Stawami” – św. Brata Alberta.


Medale św. Brata Alberta

 

Uroczystość odpustowa stała się także okazją do wręczenia przez dyrektor DPS Sławomira Piotrowskiego odznaczeń wszystkich przyjaciołom i darczyńcom. Do grona osób wyróżnionych Medalem św. Brata Alberta dołączyli w tym roku: biskup siedlecki Kazimierz Gurda, minister energii Krzysztof Tchórzewski, przewodniczący rady miasta Siedlce Henryk Niedziółka, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Siedlcach ks. prałat dr Kazimierz Niemirka, proboszcz parafii Ducha Świętego w Siedlcach ks. kan. Janusz Wolski, kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Mariusz Orzełowski, rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prof. dr hab. Tamara Zacharuk, rektor  Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa dr Bożena Piechowicz, wodzirej Piotr Pastor. Spośród pracowników i wolontariuszy odznaczenie odebrali: Natalia Mazuruk, Olga Wójcicka, Piotr Iwaniuk i Andrzej Pałys.

 

WA