Diecezja
Źródło: XMCZ
Źródło: XMCZ

W duchu radości z wiary

Uroczysty ingres do kościoła w asyście księży z dekanatu łaskarzewskiego rozpoczął pierwszy dzień wizytacji kanonicznej bp. Zbigniewa Kiernikowskiego w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w niedzielę, 9 marca.

- Początki parafii Łaskarzew sięgają XIV w. - mówił proboszcz ks. kan. Edmund Szarek. - Bieg wydarzeń historii był bardzo trudny dla mieszkańców naszej parafii. W 1939 r. działania wojenne na terenie Łaskarzewa w 80% zniszczyły i spaliły miasto, ucierpiał kościół, budynki parafialne uległy spaleniu - relacjonował.

Dodał także, iż parafię zamieszkuje 2,6 tys. rodzin. Frekwencja uczestniczących w niedzielnej Mszy św. wynosi ok. 40%. Przy parafii działają wspólnoty i grupy modlitewne, które angażują się w życie parafii. Dzięki zaangażowaniu i wielkiej ofiarności parafian zostało wykonanych wiele prac. Jako jedną z głównych trudności w pracy duszpasterskiej pasterz parafii wymienił fakt, iż wielu parafian wyjeżdża za granicę do pracy, co ma negatywny wpływ na życie małżeńskie oraz rodzinne. Często jest to główny powód rozpadu rodzin. Około 120 rodzin na terenie parafii żyje w związkach niesakramentalnych. Pojawia się obojętność religijna, zauważa się też brak odpowiedzialności za życie płynące z wiary, za rodzinę i drugiego człowieka. Narasta problem alkoholizmu i narkomanii wśród młodych ludzi. Da się zauważyć postawę egoizmu, nienawiści, zazdrości, które są powodem tak wielu nieporozumień, zarówno w życiu rodzinnym, jak i społecznym. – Czcigodny Księże Biskupie, proszę o błogosławieństwo pasterskie na to wspólne posługiwanie dla dobra tej wspólnoty parafialnej – dla dobra każdego człowieka. Proszę o wskazania, abyśmy dobrze wykorzystali ten czas naszej współpracy z łaską Bożą. Niech to będzie czas ubogacania się tym źródłem łaski, którym jest Chrystus – mówił ks. kan. E. Szarek.

Żyć mocą Ewangelii

W katechezie do parafian biskup przypomniał mechanizm grzechu pierworodnego i ukazał nowość płynącą z Ewangelii. – Nasz powrót do Boga może dokonać się tylko przez Jezusa Chrystusa. Dopiero w świetle Ewangelii i tajemnicy paschalnej Chrystusa widzimy, jak daleko odeszliśmy od Boga, jak bardzo jesteśmy oszukani przez grzech. Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest wiara w Jezusa Chrystusa, zrodzona przez Ewangelię. Gdy uwierzymy i poznamy moc Ewangelii, możemy wypełnić Boże przykazanie i nie ulec pokusie – nauczał.

Ważnym momentem wizytacji było spotkanie bp. Kiernikowskiego z przedstawicielami ruchów i wspólnot działających w parafii. W spotkaniu wzięli udział m.in. ministranci, lektorzy, skauci, harcerze, Wspólnota Krwi Chrystusa, Apostolstwo Dusz Czyścowych, Anonimowi Alkoholicy, Koła Żywego Różańca, kandydaci do bierzmowania i wychowankowie z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Woli Rowskiej.

Po południu biskup modlił się za zmarłych spoczywających na cmentarzu, odwiedził jedną z rodzin, spotkał się z księżmi oraz rozmawiał z radą parafialną.

Czas spotkania

Drugi dzień wizytacji rozpoczął się od spotkania z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Łaskarzew. Zgromadzeni pytali księdza biskupa m.in. o przebieg wizyty „Ad limina apostolorum”, jak wygląda parafia Łaskarzew na tle innych parafii w diecezji siedleckiej, jaka jest praktyka Kościoła odnośnie udzielania chrztu dzieciom, których rodzice żyją w związkach niesakramentalnych, dlaczego niektórych śpiewów nie wolno wykonywać podczas liturgii sakramentu małżeństwa. Po tym spotkaniu biskup udał się do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, gdzie poprowadził dialogowaną katechezę dla uczniów, a także spotkał się z nauczycielami. Podpisanie ksiąg parafialnych zakończyło wizytację biskupa siedleckiego w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego.

ks. Mateusz Czubak