Diecezja
Źródło: WA
Źródło: WA

W duchu wdzięczności Matce Bożej

26 września mija 330 rocznica zjawienia się cudownego obrazu Matki Bożej w Leśnej Podlaskiej.

Na wyryty w kamieniu i umieszczony na drzewie gruszy cudowny wizerunek Matki Bożej natrafili 26 września 1683 r. dwaj pasący bydło chłopcy: Aleksander Stelmaszuk i Miron Makaruk. – Pochodzenie obrazu pozostaje nadal wielką, znaną tylko Bogu, tajemnicą. Dziś lud Matkę Bożą Leśniańską nazywa „Kamienną Madonną” – wyjaśnia przeor klasztoru o. Jan Tyburczy. Zaznacza, iż od tego momentu rozpoczyna się kult Maryi i piękna historia Jej opieki nad wiernym – garnącym się ze swoimi kłopotami i prośbami – ludem.

Duchowe przygotowania

W opracowanej z racji roku jubileuszowego broszurze „Sanktuarium Matki Bożej w Leśnej Podlaskiej” proboszcz parafii z wielką starannością opisuje dzieje cudownego wizerunku i losy sanktuarium, którego stróżami od 1727 r. są – sprowadzeni z Włodawy przez hetmana wielkiego litewskiego Ludwika Konstantego Pocieja – oo. paulini.

Pierwszym przeorem leśniańskiego klasztoru został o. Konstanty Moszyński, późniejszy biskup inflancki, który już w 1731 r. rozpoczął trwającą kilkanaście lat budowę nowego kościoła.

Dziś położona pośród lasów i pól miejscowość szczyci się piękną bazyliką, której patronką jest Matka Jedności i Wiary – Opiekunka ludu Podlasia w czasie bolesnych doświadczeń ojczyzny, będąca mocą i natchnieniem dla wciąż zdążających do Niej wiernych. – Okazując wdzięczność Bogu i Matce Najświętszej, pasterz Kościoła siedleckiego Ignacy Świrski zwrócił się na prośbę oo. paulinów do Stolicy Apostolskiej z petycją o zezwolenie na ukoronowanie Jezusa i Maryi koronami papieskimi. Znamienne jest to, że wydany w 1962 r. dekret zezwalający na koronację przywiózł z Rzymu do Polski ówczesny biskup krakowski Karol Wojtyła – tłumaczy o. J. Tyburczy.

W 1963 r. bp I. Świrski skierował do wiernych diecezji list pasterski, w którym pisał m.in.: „Koronacja Matki Bożej jest nie tylko świadectwem świętości miejsca, ale zawarciem przymierza między niebem a ziemią”. Jako duchowe przygotowanie przed wielką uroczystością zarządził też modlitewne triduum. Aktu koronacji dokonał 18 sierpnia 1963 r. – w otoczeniu biskupów, kapłanów, ojców i braci paulinów oraz zgromadzonych w liczbie 150 tys. wiernych – kard. Stefan Wyszyński wraz z bp. I. Świrskim. W sierpniu bieżącego roku leśniańska wspólnota świętowała 50 rocznicę wydarzenia.

Uroczystości jubileuszowe

Mówiąc o obchodach Roku Jubileuszowego, o. J. Tyburczy podkreśla, że stróżujący w sanktuarium oo. paulini dołożyli wszelkich starań, aby dzień upamiętniający wydarzenia sprzed 50 lat uczcić w sposób uroczysty i godny. – Trwały przygotowania duchowe: nieustanna nowenna i modlitwa zanoszona do Boga przez wstawiennictwo Matki Najświętszej w intencji Ojca Świętego, Kościoła, ojczyzny i diecezji – tłumaczy proboszcz leśniańskiej wspólnoty. – Do uroczystości jubileuszowych klasztor przygotowywał się także pod względem materialnym: przez prowadzenie szeroko zakrojonych prac remontowych, jak również przygotowanie domu pielgrzyma otwartego tak dla grup pielgrzymkowych, jak i rekolekcyjnych.

Przewodniczący 15 sierpnia – w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – Mszy św. bp Zbigniew Kiernikowski skierował słowo pasterskie do licznie zgromadzonych wiernych, którzy już dzień wcześniej zdążali do sanktuarium w licznych pieszych pielgrzymkach. Eucharystii celebrowanej w wigilię uroczystości, 14 sierpnia, przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. infułat Kazimierz Korszniewicz. W niedzielę, 18 sierpnia, miał miejsce uroczysty akt wprowadzenia do sanktuarium relikwii krwi bł. Jana Pawła II. Eucharystii przewodniczył bp Piotr Sawczuk. Relikwie wniósł do bazyliki w procesji generał paulińskiego zakonu o. Izydor Matuszewski. Pod przewodnictwem generała sprawowana była też Msza św. 17 sierpnia. – Trwające przez kilka dni uroczystości zgromadziły rzesze wiernych, którzy trwali na modlitwie, licznie przystępując do stołu Pańskiego – podsumowuje ojciec przeor.

W duchu wiary i miłości

– Zbliżające się obchody 330 rocznicy zjawienia się cudownego obrazu przeżywać będziemy w duchu wiary, miłości i wdzięczności Matce Najświętszej – zapowiada o. J. Tyburczy. – Uroczystej Mszy św. 26 września, o 11.30, przewodniczył będzie były przeor leśniański o. Eustachy Rakoczy z Jasnej Góry, który zapisał piękną kartę historii wyrytą na kamiennych tablicach – wskazuje na wieloletnią posługę kapelana i opiekuna Podlasian walczących o wolność i suwerenność ojczyzny. Zapraszając wraz z całym konwentem na uroczystości, proboszcz leśniańskiej wspólnoty kończy życzeniem, by dzień jubileuszu stał się uwielbieniem Boga w Trójcy Świętej Jedynego przez wstawiennictwo Tej, która króluje i patronuje naszej diecezji i – jako Królowa Nieba i Ziemi – otacza płaszczem swej opieki całą ojczyznę.


MOIM ZDANIEM

o. Jan Tyburczy – przeor klasztoru

W Roku Wiary staraliśmy się przechodzić przez „Porta Fidei” (Bramy Wiary) zachęceni wezwaniem Ojca Świętego Benedykta XVI do budowania żywej komunii z Bogiem i braćmi. Drogę tę wskazuje nam też papież Franciszek w encyklice o wierze „Lumen Fidei” (Światło Wiary). Współczesnemu światu w sposób szczególny potrzeba Bożego światła, które rozprasza gromadzące się na drogach życia ciemności. Maryja jest zawsze naszą przewodniczką na drodze wiary.

WA