Region
Źródło: TK
Źródło: TK

W hołdzie dla pokoleń strażaków

Na ten wyjątkowy dzień Państwowa Staż Pożarna czekała 60 lat. W obecności wielu gości, oficjeli państwowych i służb mundurowych zawodowi strażacy otrzymali nowy sztandar oraz wysokie odznaczenia.

Choć ich święto przypada w maju, to w historii ryckich strażaków zapiszą się wydarzenia z 11 czerwca. Uroczystości skupiły uwagę mieszkańców miasta oraz gości. Do Ryk przybyły jednostki pożarnicze z powiatu i sąsiednich województw. Początek obchodów miał miejsce w kościele. W szyku defiladowym do świątyni weszła strażacka kompania reprezentacyjna.

Przy dźwiękach „Bogurodzicy”, wykonanej przez orkiestrę OSP, poczty sztandarowe oddały hołd rozłożonemu przed ołtarzem nowemu sztandarowi ryckiej PSP.

Na prośbę st. bryg. Krzysztofa Miłosza, komendanta ryckiej PSP, rozpoczęła się Msza św. Przewodniczył jej ks. kan. Krzysztof Czyrka, proboszcz ryckiej parafii i kapelan powiatowy straży pożarnej. Wspólnie z nim Eucharystię koncelebrowali: mł. bryg. ks. Mirosław Ładniak – kapelan wojewódzki PSP, ks. Roman Sawczuk – kapelan diecezjalny strażaków, ks. kan. Bogdan Kozioł – zastępca kapelana powiatowego i ks. Tadeusz Lament – powiatowy kapelan policji.

Homilię wygłosił ks. M. Ładniak. W to święto chcę wam, rycerzom spod znaku św. Floriana podziękować za to, że jesteście, za waszą służbę i stałą gotowość do ratowania ludzi w zagrożeniu życia. Dziękuję wraz z wami za sztandar, który jest symbolem męstwa i odwagi oraz odzwierciedleniem takich wartości, jak Bóg, honor i ojczyzna – mówił kapłan. Odniósł się też do historii. Wspomniał o roku 1911, w którym powstała pierwsza formacja ochotnicza na ziemi ryckiej, oraz o 1918 r., gdy wielu tutejszych strażaków oddało życie za wolność ojczyzny. – Wydarzenia te ukształtowały charaktery waszych dzisiejszych pokoleń – stwierdził kapelan.

Podczas trwania Mszy celebransi dokonali poświęcenia sztandaru. Tekst modlitwy odczytał ks. M. Ładniak, po czym każdy z kapłanów pokłonem oddał cześć nowej chorągwi.

Szacunek i podziw

Dalsza część uroczystości przeniosła się na plac miejski. Komendant K. Miłosz podziękował przybyłym gościom za obecność. Na trybunie honorowej zasiedli bowiem m.in. przedstawiciele wojewody, sejmiku wojewódzkiego, reprezentanci komendy głównej i komendy wojewódzkiej PSP. Nie zabrakło też służb mundurowych, władz samorządowych oraz lokalnych przedsiębiorców.

Ze specjalnym wystąpieniem zwrócił się do strażaków Stanisław Jagiełło, starosta rycki. – Wspaniale zdajecie egzamin ze swojej służby. Wasza fachowość, ofiarność i zaangażowanie we wszystkie akcje budzą powszechny szacunek i podziw. To wielkie święto jest hołdem dla tych, którzy na przestrzeni lat zawsze kierowali się ideałami niesienia pomocy poszkodowanym i przyczyniali się do rozwoju zawodowej straży pożarnej w Rykach – podkreślił. Później odczytał treść aktu ufundowania sztandaru. Chorągiew wreszcie mogła być oficjalne przekazana komendantowi ryckich strażaków. Czynność tę dokonał st. bryg. Marek Jasiński, zastępca komendanta głównego PSP w asyście starosty.

Podczas sobotniej uroczystości nadano również odznaczenia. Jako pierwszy uhonorowany został sztandar. Decyzją Mariusza Błaszczaka, szefa MSWiA, nowy proporzec ryckiej straży otrzymał srebrny medal zasługi. W imieniu ministra odznaczenie wręczył Marian Starownik – prezes zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP i Grzegorz Alinowski – komendant wojewódzki PSP w Lublinie. Stosowne ordery i dyplomy otrzymali również najbardziej zasłużeni strażacy.

Ostatnim akordem święta PSP w Rykach była defilada. Ulicami miasta przemaszerowała kompania honorowa, za nią podążały zabytkowe i nowoczesne wozy bojowe oraz sprzęt gaśniczy. Widok maszyn był nie lada gratką dla najmłodszych uczestników imprezy.

Tomasz Kępka