Diecezja
Źródło: KO
Źródło: KO

W hołdzie papieżowi

Ponad 80 uczniów reprezentujących 17 szkół podstawowych z całego regionu wzięło udział w Diecezjalnym Konkursie Recytatorskim „Pamięci Jana Pawła II”.

Zmagania zorganizowała 1 kwietnia Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mokobodach. Młodzi recytatorzy mogli zaprezentować po jednym utworze Karola Wojtyły, wiersz dowolnego poety związany z postacią Ojca Świętego bądź też utwór własnego autorstwa. Umiejętności uczestników oceniało jury w składzie: przewodniczący Krzysztof Tomaszewski, Barbara Maksymiuk (oboje reprezentujący Siedlecką Grupę Literacką „Witraż”), Agnieszka Zdanowska (gimnazjum w Domanicach Kolonii), Aleksandra Dmowska (Publiczne Gimnazjum w Kotuniu) oraz Kinga Ochnio („Echo Katolickie”). Jurorzy mieli trudne zadanie, gdyż uczestnicy reprezentowali bardzo wysoki poziom. Rzadko zdarzały się wpadki polegające na zapomnieniu tekstu, choć niektóre z wierszy liczyły po kilka zwrotek. Młodzi recytatorzy umiejętnie wczuwali się w mówiony tekst, prezentując przy tym dobrą dykcję. Nagrody przyznano w trzech grupach wiekowych. W kategorii klas 0-I pierwsze miejsca zajął Błażej Wyrębiak, w klasach II-III najlepszy okazał się Artur Dybowski (obaj z Siedlec), a kategorię klas IV-VI wygrała Ewelina Rombel ze Starych Kobiałek. Przyznano również kilkanaście wyróżnień. Wszyscy nagrodzeni otrzymali dyplomy, nagrody książkowe oraz drobne upominki, które wręczyli dyrektor placówki Włodzimierz Drabarek oraz wicestarosta siedlecki Józefa Rychlik.

Konkurs zorganizowano już po raz szósty. Pierwszy odbył się w 2006 r. w rocznicę śmierci Jana Pawła II. Jego inicjatorkami były nauczycielki SP w Mokobodach Hanna Dębska oraz Justyna Fic. Celem konkursu jest przybliżenie słuchaczom twórczości Karola Wojtyły, wspomnienie oraz oddanie hołdu największemu z Polaków. Z roku na rok liczba jego uczestników rośnie, a konkurs stał się już tradycją szkoły. Patronat nad nim objęło „Echo Katolickie”.  


Pozostali nagrodzeni i wyróżnieni:

klasy 0-I

II miejsce: Małgorzata Jasińska – Zbuczyn

III miejsce: Dominik Dębiński – Żelechów

klasy II-III

II miejsce: Patryk Łazuga – Ulan Majorat

III miejsce: Julia Ksielińska – Mokobody

klasy IV-VI

II miejsce: Aleksandra Niebrzegowska, Ulan Majorat

III miejsce: Magdalena Krzeska, Zbuczyn

Kinga Ochnio