Aktualności
W intencji ojczyzny

W intencji ojczyzny

W uroczystość NMP Królowej Polski w katedrze siedleckiej sprawowana była Msza św. w intencji ojczyzny.

Celebracja Eucharystii pod przewodnictwem bp. Kazimierza Gurdy była pierwszym punktem centralnych obchodów 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Podczas Mszy św. modlono się o dar pokoju i zgody narodowej w naszym kraju. Wypraszano także łaskę zbawienia dla wszystkich tych, którzy na przestrzeni wieków oddali swe życie, walcząc o wolną i niepodległą Polskę.

W Eucharystii uczestniczyli przedstawiciele władz parlamentarnych, samorządowych oraz służb mundurowych. Do katedry siedleckiej przybyły liczne poczty sztandarowe na czele z kompanią honorową 18 Dywizji Zmechanizowanej z Siedlec.

Bp K. Gurda w homilii wskazał na rolę Maryi w historii zbawienia; Ona trwa przy krzyżu Jezusa i towarzyszyła w zwycięstwie Syna Bożego na grzechem i śmiercią.
– Maryja stała się znakiem miłości, jaką Bóg w Jezusie Chrystusie otacza każdego człowieka, który pragnie żyć w wolności dzieci Bożych. Ona wskazuje na Tego, dzięki któremu człowiek może odnieść zwycięstwo nad wszelkimi działaniami szatana. Człowiek pokonany przez zło, wprowadzony w królestwo zniewolenia, ciemności i beznadziei, może z niego zostać uwolniony, może wyjść zwycięski dzięki Chrystusowi. Dlatego Maryja, wskazująca nam Jezusa, jest tak ważną osobą w naszym życiu religijnym, duchowym, w życiu wiary – mówił biskup siedlecki.

Hierarcha w wygłoszonym słowie wskazał na wydarzenia z historii ojczyzny, w których Maryja zaznaczyła swą obecność i bliskość. Były to okresy niezwykle trudny dla Polski – potop szwedzki, śluby lwowskie, cud nad Wisłą w 1920 r. oraz dzisiejsze święto Konstytucji 3 maja. Uchwalona ustawa dawała nadzieję na zmianę coraz trudniejszej sytuacji naszego kraju, zachowanie państwowego bytu, a przede wszystkim zmieniała sposób myślenia o spawach państwa przez poszczególne stany.

Bp K. Gurda przypomniał, że w XVIII w. naród – mimo przeciwności zewnętrznych i wewnętrznych – podjął walkę o utraconą wolność. Czynił to poprzez oręż zbrojny i modlitwę, którą zanoszono przez wstawiennictwo Matki Bożej. – Dzisiaj, pozostając wierni tej tradycji, gromadzimy się w naszych kościołach, aby zanosić do Boga, przez wstawiennictwo Maryi, Królowej Polski, nasze modlitwy, tak jak to czynili nasi przodkowie – mówił hierarcha.

– Stoi przed nami wielkie zadanie, abyśmy za naszą ojczyznę się modlili, abyśmy o naszą ojczyznę się troszczyli i czynili wszystko, aby cieszyła się wolnością i rozwijała się duchowo i gospodarczo – akcentował bp Gurda.

Po Eucharystii nastąpił przemarsz z katedry siedleckiej z udziałem orkiestry wojskowej w Siedlcach na skwer gen. Tadeusza Kościuszki. Tam odśpiewano hymn państwowy, odbyło się przemówienie zastępcy prezydenta Siedlec Roberta Szczepanika oraz złożono wieńce pod pomnikiem gen. T. Kościuszki.

KS. MAREK WERESA