Region
Źródło: TK
Źródło: TK

W jedności siła

3 czerwca w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyło się spotkanie jubileuszowe w setną rocznicę powstania Związku Floriańskiego. Wśród zaproszonych jednostek znalazły się straże z regionu, w tym jednostka OSP z Woli Zadybskiej w powiecie ryckim.

W uroczystościach wzięły udział najważniejsze osoby w kraju związane z działalnością straży pożarnych, posłowie, znawcy historii pożarnictwa oraz delegacje jednostek OSP. W gronie straży pożarnych znalazły się także jednostki, które wiek temu założyły Związek Floriański lub znacznie przyczyniły się do rozwoju organizacji. Straż pożarna z Woli Zadybskiej była reprezentowana przez naczelnika Piotra Wiśniewskiego oraz kronikarza Tomasza Koźlaka.

Główne uroczystości jubileuszu 100-lecia powstania Związku Floriańskiego rozpoczęły się od wprowadzenia sztandaru ZOSP RP i odśpiewania hymnu „Rycerze Floriana”. Następnie głos zabrał prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemar Pawlak. W kilku słowach przypomniał o podstawowej idei, jaką kierowano się, tworząc Związek Floriański. – Na tym znaku floriańskim widzimy słowa: w jedności siła. Pokazuje nam to, że podjęte wtedy działanie było skierowane nie tylko po to, żeby działać lokalnie, w swojej miejscowości, lecz aby działać w zakresie ogólnopolskim. To wyjątkowy znak, mówiący, jak ważne jest dobre zorganizowanie i współpraca. Kiedy jesteśmy zjednani, to mamy wielką siłę i możemy dokonać wielkich rzeczy – powiedział W. Pawlak. W ciepłych słowach wypowiedział się także na temat obecnych działań straży pożarnych. – Chcę podziękować wszystkim strażakom za to piękne podtrzymywanie tradycji. Popatrzcie, jak niewiele jest takich organizacji, które mogłyby powiedzieć, że 100 lat temu przodkowie zaczynali działalność w danej miejscowości, a my ją kontynuujemy. Dzisiaj mundur strażacki jest mundurem przyjaznym. Jeżeli strażak jest w pobliżu, to nie ma lęku, stresu, niepokoju. Strażacy poświęcają siebie, swój czas, życie, zdrowie dla drugiego człowieka, nie bacząc na to, kim on jest. Ratują każdego, kto się znalazł w potrzebie – zwrócił uwagę prezes.

Medale i dyplomy

W dalszej części uroczystości miały miejsce okolicznościowe wystąpienia zaproszonych gości oraz wygłoszono referat opisujący historię powstania Związku Floriańskiego. Przybyłe jednostki miały także możliwość przedstawienia krótkiej charakterystyki swojej działalności. Na zakończenie spotkania jednostki odznaczono przygotowanym specjalnie na tę okazję medalem. Każda z nich otrzymała również pamiątkowy dyplom. Jednym z miłych akcentów jubileuszu była wspólna fotografia wszystkich przybyłych gości.

Strażacy z Woli Zadybskiej nie kryli zadowolenia z udziału w tak podniosłym wydarzeniu. Możliwość wymiany cennych doświadczeń z druhami z innych jednostek oraz spotkanie z głównymi osobami odpowiedzialnymi za ochronę pożarową w Polsce to wyjątkowe przeżycie. 

Przed OSP Wola Zadybska kolejny jubileusz, tym razem 100-lecie powstania własnej jednostki. Czeka ich więc dużo pracy i przygotowań. 


Stowarzyszenie pod nazwą „Towarzystwo św. Floriana” powstało w 1915 r. na ziemiach Królestwa Polskiego. Podczas pierwszego ogólnokrajowego zjazdu delegatów straży pożarnych, który odbył się Warszawie w 1916 r., przemianowane zostało na Związek Floriański. Zakładało go ponad 700 jednostek. W 1921 r. przekształcił się w Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. ZOSP RP jest ogólnopolskim, samorządnym stowarzyszeniem, zrzeszającym Ochotnicze Straże Pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych.