Diecezja
Źródło: Z
Źródło: Z

W nim znajdziemy nasze ukojenie

Choć przez lata zapomniany, wciąż był obecny wśród wiernych gromadzących się na Eucharystii. Dziś blask Jego chwały przyciąga ze zdwojoną siłą. Parafia Jana Chrzciciela powtórnie rozpoczęła kult odnalezionych relikwii Krzyża Świętego.

Adorujcie Krzyż, pokazujcie Go jako znak zbawienia - wzywał pasterz diecezji siedleckiej, bp Kazimierz Gurda. Uczestnicy liturgii z tkliwością wpatrywali się w 280-letni relikwiarz. W tak wyjątkowy sposób Kłoczew przeżywał pierwszy piątek Wielkiego Postu.

Uroczystości rozpoczęły się o 15.00, w chwili upamiętniającej moment śmierci Jezusa. Z cmentarza parafialnego wyruszyła procesja pod przewodnictwem biskupa i kapłanów. Wszyscy podążali za relikwiarzem niesionym przez mieszkańców okolicznych wsi. Z ust pątników płynęły słowa Koronki do Miłosierdzia Bożego. Nabożeństwu przewodniczył dziekan dekanatu ryckiego ks. kan. Krzysztof Czyrka.

Po drodze procesja kilkakrotnie zatrzymywała się. Wierni wsłuchiwali się w rozważania głoszone przez prowadzącego. Przy każdej stacji relikwie przejmowały delegacje kolejnych wiosek należących do parafii. W ten sposób udział w adoracji zaznaczyli mieszkańcy: Czernica, Janopola, Julianowa, Kawęczyna, Padarza, Przykwy, Sosnówki i Wylezina. Zakończenie pochodu miało miejsce w świątyni.

Oczekując na rozpoczęcie Mszy, kapłan prowadził dalsze modlitwy. W tym czasie kościół systematycznie zapełniał się ludźmi. Oprócz miejscowych parafian i gości, do Kłoczewa przybyła grupa pielgrzymkowa z Ostrowa Lubelskiego i Kaznowa – rodzinnych stron księdza proboszcza. Liczba wiernych była tak wielka, że zajęte były nawet boczne kruchty.

Oczekiwane słowa

Eucharystia rozpoczęła się wniesieniem relikwii Krzyża Świętego. Dokonał tego wójt gminy Kłoczew Zenon Stefanowski w asyście strażaków OSP. Tuż za nim podążał zaproszony na uroczystości górnik, trzymając w rękach relikwie patronki parafii św. Barbary. Obydwa relikwiarze zostały umieszczone przy ołtarzu. Honorową wartę przy nich wystawili harcerze z Kłoczewa i Czernica.

Mszę celebrował bp Kazimierz Gurda wraz z ks. kan. K. Czyrką i proboszczem Kłoczewa ks. Markiem Kotem. Towarzyszył im ks. kan. Andrzej Olszewski oraz wywodzący się z parafii ks. Mieczysław Lipniacki.

Gromadzimy się, by na nowo przywrócić kult relikwii Krzyża Świętego – powiedział bp K. Gurda, rozpoczynając Eucharystię. Były to długo wyczekiwane słowa. Wyrażały pełną aprobatę władzy kościelnej dla odradzającej się czci świętych znaków.

Głębsze rozważania na temat krzyża hierarcha podjął w homilii. Przypomniał historię cennej relikwii i ukazał jej znaczenie dla nas, współczesnych. – Przy tej świętej cząstce możemy stawać z tym, co mamy w sercach, i znajdziemy w niej ukojenie. Naszego cierpienia nie można bowiem zrozumieć bez wejścia w tajemnicę krzyża – zauważył bp K. Gurda.

Otwarte źródło łask

Zwieńczeniem uroczystości była Droga krzyżowa. Modlitewną wędrówkę szlakiem kolejnych stacji poprowadzili parafianie z miejscowości Kurzelaty i Zaryte. Końcowym elementem nabożeństwa było indywidualne uwielbienie relikwii. Wierni tłumnie występowali z ławek, kierując się w stronę ołtarza. Każdy z obecnych podchodząc, ucałował cząstkę świętego znaku.

Tak wielki udział uczestników piątkowych uroczystości stwarza dobre prognozy na przyszłość. – Mam nadzieję na dynamiczny rozwój kultu Krzyża – mówi ks. M. Kot. Ksiądz proboszcz wspólnie z władzami dekanatu i diecezji ustalił, że spotkania modlitewne ku czci relikwii będą odbywały się 14 dnia każdego miesiąca. Pierwsze zaplanowano na maj. Za każdym razem nabożeństwo będzie składało się z wieczornej Mszy, Drogi krzyżowej i adoracji Krzyża Świętego. – Chciałbym, aby z czasem wierni przynosili kartki z prośbami i intencjami. A gdy udział w spotkaniu zgłosi większa liczba pielgrzymów, postaram się o wystawienie relikwiarza w ciągu dnia na widok publiczny – przewiduje ks. M. Kot.

Tomasz Kępka