Region
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

W planach kolejne wydawnictwa

Sesje naukowe, uroczystości patriotyczne, wydawnictwa, wystawy i spotkania z ciekawymi ludźmi - to najważniejsze działania Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych. Podczas walnego zgromadzenia członków stowarzyszenie podsumowało swoje działania.

Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych jest organizacją pozarządową, powołaną w 2004 r. Jej celem jest propagowanie i rozwijanie życia kulturalnego i gospodarczego, prowadzenie działalności wydawniczej, a także wspieranie ciekawych inicjatyw lokalnych.

Obecnie liczy 32 członków. Jego prezesem jest od początku Józef Korulczyk., były burmistrz Radzynia. W ramach RASIL funkcjonują: Radzyński Klub Fotograficzny „Klatka”, Konfraternia „Kozirynek”, Kapituła Konkursu „Radzyński Bakałarz”, redakcja „Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego”. W ostatnim czasie dołączyła grupa „Radzyń Wyklęty”, skupiający młodzież uczestniczącą w różnego rodzaju  inicjatywach, związanych z żołnierzami podziemia antykomunistycznego. RASIL współpracuje ze zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość, radzyńskimi harcerzami, a także szkolnym kołem PTTK przy LO w Radzyniu, wspierając m.in. cieszące się dużym zainteresowaniem „Radzyńskie spotkania z podróżnikami”. Prowadzi także bogatą działalność wydawniczą, organizuje sesje naukowe, uroczystości patriotyczne, wystawy, funduje nagrody, urządza konkursy, spotkania autorskie i promocyjne. W ubiegłym roku stowarzyszenie obchodziło dziesięciolecie swojej działalności.

Dają poczytać…

W ubiegłym roku to rąk czytelników trafił 12 tom „Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego”. To czasopismo naukowe, w którym publikacje punktowane są przez ministerstwo nauki. Czytelnicy, nie tylko ci z regionu, ale też z różnych części Polski, otrzymali 17 numer kwartalnika kulturalnego „Kozirynek”. Ukazało się też kilka ciekawych pozycji książkowych: „Kazania” cz.1 ks. prałata Witolda Kobylińskiego, „Szkice z dziejów Kąkolewnicy i okolic” Piotra Szkurłatowicza, „Walizka Józefa Karłowicza” (zbiór cennych fotografii radzyńskiego fotografa) oraz „Godzina cierpienia” (dokumentacja fotograficzna i naukowa radzyńskich cel więziennych gestapo i UB). Wydawnictwa uzupełniły dwa tomiki wierszy: „Wędrówka” Piotra Bogdanowicza oraz tomik limeryków Adama Świcia.

Uroczystości, spotkania, sesje promocyjne

Stowarzyszenie było współorganizatorem uroczystości patriotycznych w lesie „Baran”, zwanym „Małym Katyniem”. Uczestniczyło w budowie i odsłonięciu pomnika bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Radzyniu. Było też współorganizatorem radzyńskiego Marszu Żołnierzy Wyklętych. Z jego inicjatywy odbyła się wystawa fotografii Tomasza Młynarczyka „Żebro Adama”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania z autorami książek czy podróżnikami. Radzyń odwiedzili m.in: autor kryminałów Marcin Wroński, Wojciech Sumliński czy Wojciech Cejrowski. Na spotkaniu z podróżnikiem pojawiło się ponad 800 osób.

W internecie i nie tylko….

RASIL, wspólnie ze Stowarzyszeniem Radzyń, od dwóch lat prowadzi popularny, lokalny portal internetowy www.radzyninfo.pl. – Cieszy fakt, iż ministerstwo nauki podniosło punktację „Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego”. To ważne dla autorów zajmujących się na co dzień nauką, bowiem artykuły publikowane w roczniku liczą się do ich dorobku naukowego – podkreśla prezes J. Korulczyk. – Jako stowarzyszenie otrzymaliśmy certyfikat wydany przez OIC Poland, potwierdzający wdrażanie standardów organizacji pozarządowych – dodaje. Pytany o plany na najbliższe miesiące, wymienia przede wszystkim działania wydawnicze: – Kończymy przygotowania do wydania „Dziejów Brzostówca i okolic” Jadwigi Jonasz oraz książki Szczepana Korulczyka „Wybory polityczne mieszkańców Radzynia Podlaskiego 1989-2009r”.

Niestety, brak dotacji na działalność kulturalną, przyznawanych przez radzyński urząd miasta, wstrzymał prace drugą częścią „Kazań” ks. prałata Witolda Kobylińskiego, wieloletniego proboszcza parafii Trójcy św i legendarnego kaznodziei. – Mam nadzieję, że uda nam się pokonać trudności i pod koniec września pozycja  trafi do księgarń – podsumowuje prezes.

Małgorzata Kołodziejczyk