Aktualności
W planach nowy oddział

W planach nowy oddział

Są pomysły na zagospodarowanie budynku zlokalizowanego na terenie garwolińskiego szpitala.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej szuka pieniędzy na remont i chce, by powstał tam zakład opiekuńczo-leczniczy lub oddział rehabilitacyjny.

Niegdyś był to lokal mieszkalny, potem część biurowa rejestru usług medycznych, a od kilku lat nieużywany budynek niszczeje. – Jego stan techniczny rzeczywiście jest zły i wymaga dużych nakładów. Tymczasem sytuacja szpitala jest na tyle trudna, że sam z siebie nie może on wygenerować funduszy na rozbudowę czy modernizację. Potrzebne jest wsparcie z zewnątrz, ale żeby je uzyskać, trzeba mieć pomysł – mówi starosta garwoliński Mirosław Walicki i dodaje, że dyrektor SP ZOZ-u ma kilka propozycji zagospodarowania obiektu. Jedna z nich to utworzenie tam oddziału dla przewlekle chorych. – Chcieliśmy ten projekt zrealizować, bazując po części na środkach z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Udało nam się złożyć projekt zmian energomodernizacyjnych, w skład którego wchodziła wymiana oświetlenia na energooszczędne, ale też utworzenie tam oddziału szpitalnego. Niestety procedury związane z akceptacją wniosku, a potem dramatyczna inflacja spowodowała, że środki, które uzyskaliśmy z NFOŚiGW są niewystarczające na przeprowadzenie tego typu działań – dodaje.

SP ZOZ szukał innych źródeł finansowania. Bezskutecznie. Złożono kolejny wniosek, tym razem dotyczył on partnerstwa polsko-ukraińskiego, a kwota, o która się starano, wynosiła ok. 10 mln zł. – Planowaliśmy utworzyć tam oddział rehabilitacyjny. Niestety w pierwszym naborze wniosek nie uzyskał dofinansowania. Mam nadzieję, że w kolejnych rozdaniach uzyskamy to wsparcie – zaznacza starosta.

WAJ