Aktualności
W podziękowaniu za codzienną pracę

W podziękowaniu za codzienną pracę

Blisko 200 sołtysek i sołtysów oraz samorządowców uczestniczyło w spotkaniu zorganizowanym w Miętnem przez starostę garwolińskiego Mirosława Walickiego.

Praca sołtysa powszechnie uważana jest za służbę. Wymaga dużego wyrzeczenia, poświęcenia i cierpliwości. Sołtys stoi na czele sołectwa i jest przedstawicielem lokalnej społeczności. Działa na pierwszej linii kontaktu z mieszkańcami i zna ich problemy jak mało kto.

W poniedziałek 25 kwietnia starosta garwoliński M. Walicki zaprosił sołtysów wsi powiatu garwolińskiego na spotkanie, by podziękować im za pracę, bo nie szczędzą czasu i sił, by służyć lokalnym społecznościom.

Spotkanie parlamentarzystów i samorządowców z sołtysami było okazją do rzeczowej dyskusji o problemach rolnictwa i polskiej wsi oraz bolączkach samych rolników.

Senator Maria Koc odniosła się do ostatnich działań rządu skierowanych w stronę wsi i rolników, a więc rządowego programu na realizację inwestycji, szczególnie drogowych. Podkreślała też udział rządowych środków w wielu ważnych przedsięwzięciach realizowanych w samorządach, jak oczyszczalnie ścieków, remonty szkół, budowa świetlic, strażnic i innych elementów infrastruktury gminnej, które polepszają życie mieszkańców miast i wsi. Jednocześnie podziękowała samorządowcom i sołtysom za pomoc walczącej Ukrainie – organizowanie zbiórek darów i ofiarowanie schronienia uchodźcom.

Z kolei poseł Maciej Górski przypomniał o różnych formach wsparcia dla rolników.

Sołtysi z troską komunikowali, że życie na wsi nie jest łatwe, na co wpływ ma ogólna drożyzna na rynku i niskie ceny skupu produktów rolnych, takich jak żywiec, mleko i inne.

W podzięce za pracę i działalność na rzecz sołectw oraz w uznaniu trudu przyczyniającego się do rozwoju rolnictwa i wsi 25 sołtysom z powiatu garwolińskiego przyznano odznaki honorowe ministra rolnictwa i rozwoju wsi „Zasłużony dla Rolnictwa”.

Na zakończenie spotkania wystąpiła kapela Krzysztofa Staręgi.

Waldemar Jaroń