Aktualności
W poszukiwaniu godności

W poszukiwaniu godności

Wzgórze w Seroczynie, na którym dzisiaj stoi kompleks budynków Zespołu Szkół, to miejsce śmierci ks. Wawrzyńca Lewandowskiego, powieszonego przez wojsko carskie 4 sierpnia 1864 r. Czy w tym miejscu spoczywają zakopane bez pogrzebu szczątki kapłana?

A może zostały przeniesione przez rodzinę lub mieszkańców? Być może odpowiedź na te pytania przyniosą działania podjęte dzięki inicjatywie i staraniom wójta gminy Wodynie Wojciecha Klepackiego oraz proboszcza parafii w Seroczynie ks. Bogdana Potapczuka.

15 stycznia członkowie Stowarzyszenia „Wizna 39”, za zgodą konserwatora zabytków i pod archeologicznym nadzorem, przeprowadzili badanie georadarem terenu w pobliżu płyty pamięci ks. Lewandowskiego. Poszukiwania stały się wątkiem scenariusza odcinka programu „Było…, nie minęło” wyemitowanego na antenie TVP Historia. Na podstawie wyników pomiarów 3 i 4 marca do pracy ruszyli archeolodzy. Jednak hipoteza mówiąca o tym, że szczątki ks. Lewandowskiego spoczywają pod płytą pamięci nie potwierdziła się. Podjęto więc decyzję o przeprowadzeniu kolejnego, nieinwazyjnego badania większego obszaru terenu. Podjął się go 5 marca prof. Fabian Welc, dyrektor Katedry Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wybitny specjalista w zakresie nieinwazyjnych badań stanowisk archeologicznych. Na podstawie wyników pomiarów i po ich szczegółowej analizie zaplanowano punktowe odwierty gruntu. Pierwsze wykonano 9 marca, kolejne odbędą się w późniejszym terminie.

– To nasz obowiązek, aby zrobić wszystko co możliwe dla ustalenia miejsca spoczynku ks. Lewandowskiego. Nie jest to łatwe zadanie, bo chociaż dokumenty i przekazy dają pewną nadzieję, należy pamiętać, że od tragicznych wydarzeń sierpnia 1864 r. minęło blisko 157 lat, toczyły się działania wojenne, a teren wokół szkoły przechodził wiele przeobrażeń. Jeżeli jednak uda się odnaleźć szczątki kapłana, doprowadzimy do ekshumacji i chrześcijańskiego pogrzebu. Wystąpiliśmy również, podobnie jak parafia i szkoła, z wnioskiem o nadanie ks. Lewandowskiemu Orderu Orła Białego i mamy nadzieję, że zostanie on pozytywnie rozpatrzony – mówi wójt W. Klepacki.

Janusz Eleryk