Diecezja
Źródło:
Źródło:

W rocznicę

W niedzielę, 30 sierpnia, parafia pw. Trójcy Świętej w Łosicach świętowała swój jubileusz. W tym roku przypada bowiem dziesiąta rocznica powstania wspólnoty.

Łosicka parafia powstała na mocy dekretu wydanego 20 sierpnia 1999 r. przez bpa Jana Wiktora Nowaka. Akt wszedł w życie sześć dni później (w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej). Już w 2001 r. zaczęto budowę nowej świątyni, która powstawała w zaskakującym tempie, a efekty budowy widoczne były każdego dnia. 16 września 2001 r. bp Henryk Tomasik dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod kościół, wtedy też otwarta została kaplica w podziemiach nowopowstającego budynku. Nieustanne zaangażowanie parafian oraz licznych ofiarodawców spowodowało, że pod kierunkiem ówczesnego proboszcza, ks. Stanisława Grabowieckiego, wznosiła się na „chwałę Bożą” świątynia, którą 11 czerwca 2006 r. poświęcił siedlecki ordynariusz bp Zbigniew Kiernikowski.

W niedzielne przedpołudnie, 30 sierpnia, licznie zebrani wierni uczestniczyli w Eucharystii, której przewodniczył ks. kan. Henryk Rzeszotek, a koncelebrowali ją ks. kan. Stanisław Grabowiecki oraz ks. Edward Boruc, obecny pasterz świątyni. – Parafia to wspólnota wiernych mieszkająca na określonym terytorium, obszarze – mówił ks. E. Boruc, podsumowując na zakończenie Eucharystii jubileusz parafii. – Jest częścią diecezji, jest częścią Kościoła powszechnego. A Kościół to Lud Boży ustanowiony przez Jezusa Chrystusa. Chrystus jest Jego głową. On żyje w Kościele. Nadal miłuje, przebacza, naucza i prowadzi swój lud do Niebieskiej Ojczyzny – kontynuował kapłan. Zgromadzeni parafianie natomiast dziękowali Bogu za 10 lat istnienia wspólnoty, odśpiewując dziękczynne Te Deum. Przedstawiciele Rady Parafialnej dziękowali duszpasterzom za trud budowy, zarówno świątyni, jak i prób jednoczenia ludzi, którzy dziś tworzą młodą, ale pełną Ducha Bożego i jedności wspólnotę parafialną.

Niedzielne dziękczynienie było główną, ale nie jedyną, częścią z cyklu jubileuszowych uroczystości. Obchody rocznicowe zwieńczą bowiem Dożynki Parafialne, które odbędą się 13 września. W programie imprezy zaplanowano m.in. Mszę św. (o 11.00), po której na miejscowy parking przykościelny przejdzie korowód z wieńcami. Tam rozstrzygnięty zostanie konkurs na najpiękniejszy dożynkowy wieniec, a następnie rozpocznie się  kulturalno-rozrywkowa część spotkania. Zgromadzeni będą mieli okazję podziwiać występy miejscowych zespołów ludowych oraz dzieci i młodzieży z Łosickiego Domu Kultury. Na zakończenie imprezy (o 20.00) zaprezentuje się znana nie tylko młodym ludziom grupa Full Power Spirit. Na festyn dożynkowy, który będzie spotkaniem bezalkoholowym, organizatorzy w sposób szczególny zapraszają całe rodziny, nie tylko z łosickiej parafii. Zgromadzeni na imprezie udowodnią natomiast, że i bez alkoholu również można się świetnie bawić!

GU