Diecezja
Źródło: Centrum Religijno-Zabytkowe w Hannie 
Źródło: Centrum Religijno-Zabytkowe w Hannie 

W rytmie męki Chrystusa

W parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Hannie znajduje się Zegar Męki Pańskiej - miejsce, gdzie godzina po godzinie możemy prześledzić drogę Jezusa od ostatniej wieczerzy aż do śmierci krzyżowej.

Każda godzina to oddzielna kapliczka z modlitwą, pieśnią, cytatem z Ewangelii oraz fotografią. Miejsce to powstało z myślą o pielgrzymach odwiedzających utworzone w 2019 r. Centrum Religijno-Zabytkowe. W zespole zabytkowych budynków w Hannie jest XVIII-wieczny drewniany kościół, który na początku był cerkwią unicką, później funkcjonował jako cerkiew prawosławna, a obecnie jest kościołem katolickim. Znajduje się w nim obraz Matki Bożej Hanneńskiej będący kopią obrazu MB Poczajowskiej. W świątyni znajdują się również barokowe ołtarze, inne zabytkowe obrazy, polichromie płócienne oraz ikony. Na tyłach budynku mieści się ogród probostwa oraz scena widowiskowa, trochę dalej - Zegar Męki Pańskiej. Obchodząc 21 kapliczek i trzy pale symbolizujące pobyt Chrystusa w ciemnicy, rozważamy Drogę krzyżową Jezusa - od umycia nóg apostołom przez Chrystusa po złożenie Ciała Pana do grobu. W centrum znajduje się Golgota, na której stoi wysoki krzyż z kamiennym ołtarzem.

Pomysł utworzenia miejsca modlitwy zrodził się przypadkowo. W szafie w starej plebanii proboszcz parafii ks. Marek Uzdowski odnalazł wśród innych przedmiotów zwiniętą w kulę kartkę papieru. – Lekko ją rozchyliłem, przeczytałem dwa słowa, zwinąłem i włożyłem w to samo miejsce – mówi kapłan. Dopiero po czterech latach, kiedy trwał remont zabytkowego, XVIII-wiecznego drewnianego kościoła parafialnego, dzwonnicy oraz budynku dawnej plebanii, proboszcz ponownie zwrócił uwagę na kartkę zwiniętą w kulę. Pochodzi ona z książeczki do nabożeństwa, opisane są na niej godziny rozważań zatytułowanych „Zegar Męki Pańskiej”. – Mam w dłoni miejsce modlitwy, które jest jedyne, tak podejrzewam, i charakterystyczne dla tego kościoła – i dla obrazu MB Miłującej, i grobu Jezusa, i MB Bolesnej, i linii krzyży w świątyni. Cały ten kościół wypełniony jest krzyżami i stanowi plan krzyża – . Miejsce modlitwy, jak podkreśla ks. M. Uzdowski, powstało w bardzo krótkim czasie – w trzy miesiące – i jest wotum wdzięczności parafian za dzieło remontu świątyni.
Zapomniane nabożeństwo Zegara Męki Pańskiej odżywa w Hannie. Można je obchodzić nie tylko pod przewodnictwem kapłana, ale i indywidualnie. Kapliczki są przygotowane na przyjęcie pielgrzymów i turystów. Każda kapliczka ma trzy części nawiązujące do liturgii. Na pierwszej tablicy znajduje się fragment tekstu Pisma Świętego na temat tajemnicy danej godziny, na drugiej tablicy – obrazek ukazujący chwilę biblijną, a na trzeciej – pieśń do odśpiewania przez odwiedzających kapliczkę. Takich kapliczek w sumie jest 21. Osoby, które chciałyby odmówić nabożeństwo Zegara Męki Pańskiej z udziałem kapłana, mają taką możliwość po wcześniejszym umówieniu się z proboszczem parafii.

Zegar odzwierciedla nasze życie
Pierwsze nabożeństwa Zegara Męki Pańskiej powstały już w XIV w., dziś jest ono krzewione przez Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa. Na przestrzeni wieków praktykowało je wielu świętych, m.in. św. Paweł od Krzyża, św. Alfons Maria de Liguori czy św. Wincenty Pallotti. Członkowie rodziny zakonnej Zgromadzenia Męki Pańskiej – zarówno siostry czynne, jak i klauzurowe, ojcowie i bracia pasjoniści – składają czwarty ślub: życia i głoszenia Męki Pańskiej i Boleści Maryi. Również osoby należące do Świeckiej Wspólnoty Pasjonistowskiej, które rozeznają w sobie powołanie do życia tą duchowością, składają ślub Męki Pańskiej. – W świetle tego ślubu na co dzień żyjemy męką Jezusa Chrystusa, rozważając, co Pan Jezus z miłości do każdego z nas wycierpiał, aby nas zbawić – mówi s. Katarzyna Balcerzak z domu zakonnego Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża w Siedlcach. – Trudno przyporządkować nasze przeżywanie Pasji konkretnym godzinom, aczkolwiek Zegar Męki Pańskiej na pewno odzwierciedla nasze pasyjne życie – wyjaśnia. Jak podkreśla, nabożeństwo Zegara Męki Pańskiej może być obecne w indywidualnej praktyce modlitewnej sióstr.
Dzięki Zegarowi Męki Pańskiej rozważamy przez 24 godziny konkretne bolesne wydarzenia zaczerpnięte z Ewangelii. Cały nasz dzień może być uświęcony pamięcią o bolesnej Męce naszego Zbawiciela.

Joanna Szubstarska