Diecezja
Źródło: xMCZ
Źródło: xMCZ

W sanktuarium Królowej Rodzin

Jednym z miejsc szczególnej obecności Maryi na podlaskiej ziemi jest parczewskie sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin.

Wędrując po miejscach bliskich sercu Polaków, nie sposób nie zauważyć, iż wiele spośród nich to miejsca kultu religijnego. W niech człowiek ma szansę i niepowtarzalną okazję do wejścia w swoisty dialog z Bogiem – Stwórcą, zanurzenia się w tajemnicy egzystencji i odkrycia nadzwyczajnej relacji, jaka łączy go z tym, który jest „Panem istnienia”. Niewątpliwie do takich miejsc należą także sanktuaria maryjne. Choć w sposób szczególny jest w nich czczona Niepokalana Dziewica, Matka Zbawiciela, nie wolno zapominać, że to Ona prowadzi lud wierny do Chrystusa i oręduje za swoimi dziećmi przed Jego tronem. Nic zatem dziwnego, że od wieków pielgrzymują do nich wierni, by za przyczyną Matki prosić o łaskę przemiany serc.

Diecezjalne Sanktuarium Rodzin

Miejsc szczególnej obecności Matki Bożej nie brak także na podlaskiej ziemi. Jednym z nich jest parczewskie sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin, w którym od wieków wierni czczą cudowny obraz Matki Bożej z Gruszką. Ów, pochodzący najprawdopodobniej ze szkoły flamandzkiej, XVI-wieczny wizerunek przedstawia siedzącą postać Matki Bożej, podtrzymującą na swych kolanach Dziecię, które w jednej ręce trzyma bukiet kwiatów, a w drugiej owoc wyglądem przypominający gruszkę (stąd pierwotny tytuł obrazu: „Matka Boża z Gruszką”). Choć trudno dziś ustalić dokładne dzieje obrazu, nie ma wątpliwości, że dla mieszkańców miasta ma on wartość szczególną. To przed tym wizerunkiem przyzywali Bożej pomocy ciemiężeni unici podlascy, tu modliły się o szczęśliwy powrót do domu matki i żony walczących w parczewskich lasach partyzantów, tu w każdym momencie dziejów przychodziły pokolenia, by błagać o wsparcie i opiekę.

Nic więc dziwnego także w tym, że mieszkańcy prastarego grodu zabiegali o to, by „ich Matka Boża” uhonorowana została papieskimi koronami. Miało to miejsce 6 maja 2001 r. Wraz z tym Parczewska Pani otrzymała miano Królowej Rodzin. Od tego momentu bazylika parczewska stała się miejscem pielgrzymkowym dla rodzin naszej diecezji. To tu wędrują narzeczeni, by pytać o to, czy dokonują właściwego wyboru, tu przychodzą małżonkowie – młodzi i ci z długoletnim stażem – by powierzać najlepszej z Matek swoją codzienność i prosić o potrzebne łaski dla dzieci.

Jednocześnie jednak mieszkańcom miasta powierzone zostało bardzo odpowiedzialne zadanie. Wskazał je prymas Józef Glemp w homilii wygłoszonej w dniu koronacji obrazu, mówiąc: „Sanktuarium z obrazem ukoronowanym koronami papieskimi ma zadania w wymiarze Kościoła Powszechnego… Zadania nie tylko utrzymania własnej wiary, ale także dzielenia się nią z tymi, którzy powątpiewają, których wiara słabnie, którzy przeżywają kryzysy”. 10 maja 2008 r. bp Zbigniew Kiernikowski ustanowił Diecezjalne Sanktuarium Rodzin przy bazylice parczewskiej. W dekrecie powołującym wskazał cele, jakie mają być realizowane w „Domu Matki”, by rodziny uczyły się żyć w pełnym zawierzeniu słowu Bogu. I chociaż dzielenie się wiarą i pielęgnowanie jej jest zobowiązaniem nader trudnym, miejscowi parafianie starają się o nim pamiętać i uczą się je wypełniać. Szczególną okazją ku temu jest każda rocznica koronacji obrazu Matki Bożej z Gruszką. Gromadzi ona zawsze nie tylko licznie przybywające rodziny obydwu znajdujących się na terenie miasta parafii, ale także wielu pielgrzymów z terenu całej diecezji.

W bieżącym roku wspomniana uroczystość przeżywana była w dniach 8 i 9 maja i tradycyjnie już została połączona z kolejnym Diecezjalnym Kongresem Eklezjologicznym, którego pierwsza stacja odbywa się od kilku lat właśnie w sanktuarium parczewskim.

Wezwani, by prowadzić owczarnię

Uroczystości kongresowe zgromadziły w sobotnie przedpołudnie przedstawicieli sześciu dekanatów: hańskiego, komarowskiego, radzyńskiego, wisznickiego, włodawskiego i parczewskiego. Uczestnicy kongresu, zarówno duchowni, jak i świeccy, zebrani pod przewodnictwem biskupa siedleckiego, jeszcze raz pochylali się nad treściami zawartymi w realizowanym na terenie diecezji programie duszpasterskim „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. W bieżącym roku dotyczył on zagadnienia reakcji Boga na grzech.

Realizujący w ciągu roku program członkowie małych grup spotykających się w poszczególnych parafiach nie tylko mieli możliwość refleksji nad skutkami grzechu, ale także mogli odkryć prawdę o wielkiej miłości Boga do człowieka. To właśnie owa miłość sprawia, że Bóg nie zmienia swojego stosunku do człowieka, nawet w sytuacji, gdy ten odwraca się od Stwórcy i próbuje uniknąć odpowiedzialności za popełnione zło. Wręcz przeciwnie: Stwórcy zależy na stworzeniu, nieustannie angażuje się On w ludzką sytuację i nie waha się zaryzykować samego siebie, ofiarowując się grzesznikowi w swoim Synu.

Dzielący się swoim doświadczeniem uczestnicy spotkania podkreślali także wielokrotnie, iż refleksja nad proponowanymi treściami pomogła im odkryć w życiu potrzebę i konieczność całkowitego i bezwarunkowego zaufania. Musi być ono nierozerwalnie związane z rezygnacją z własnej wizji życia, z wyzbyciem się przekonania, że można być panem swojego życia i mieć własną receptę na szczęście.

Centralnym punktem spotkania była uroczysta Msza św. sprawowana przez bp. Kiernikowskiego, podczas której do kapituły parczewskiej włączeni zostali nowi kanonicy. Obdarzając tą godnością księży: Mieczysława Mielczarczyka (proboszcza parafii w Radoryżu Kościelnym), Edmunda Szarka (proboszcza parafii Łaskarzew), Janusza Grodka (proboszcza parafii w Adamowie) i Stefana Karwowskiego (byłego proboszcza parafii pw. Chrystusa Króla w Międzyrzecu Podlaskim) oraz wręczając zewnętrzne znaki godności kanonickiej, ordynariusz siedlecki podkreślił, że godność kanonika jest wyrazem jego wdzięczności za wysiłki duszpasterskie wyróżnionych kapłanów. Jednocześnie zwrócił uwagę na fakt, iż będąc pasterzami na wzór najlepszego Pasterza, zostali oni wezwani do tego, by prowadzić Bożą owczarnię właściwymi drogami.

Odkrywając wartość miłości

Druga część uroczystości w sposób szczególny skupiała się wokół zagadnień związanych z życiem rodzinnym. Przeżywając rocznicę koronacji obrazu, mieszkańcy miasta zgromadzili się najpierw w sobotni wieczór na nabożeństwie różańcowym. Pośród wielu modlitewnych intencji nie zabrakło także modlitwy za rodziny przeżywające trudności, za chorych, cierpiących i zmarłych spoczywających na parafialnym cmentarzu.

Dniem modlitwy w intencji rodzin była także niedziela. Jednocześnie parczewskie uroczystości stały się dla wielu okazją do pochylenia się nad rolą i zadaniem rodziny we współczesnym świecie.

Wszystkie te zagadnienia znalazły także swoje odbicie w programie uroczystości obchodów rocznicy koronacji. Niedzielne przedpołudnie skupiło wokół ołtarza rodziny z całej parafii. Głoszący w tym dniu homilię o. prof. Andrzej Derdziuk, wykładowca teologii moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, skupił uczestników Mszy św. na zagadnieniu miłości. Przypomniał, że Bóg przychodzi na świat, by pokazać miłość prawdziwą, i choć młodzi nie zawsze właściwie ją pojmują, powinni nieustannie się jej uczyć. Jej wzorców szukać należy w rodzinie. „Jeśli człowiek nie doświadczy miłości w rodzinie – mówił kaznodzieja – nie będzie umiał otworzyć się na miłość Boga”. Pozytywnymi wzorcami mogą być z całą pewnością małżonkowie przeżywający jubileusze. Dlatego uroczystości rocznicowe połączone są zawsze z obrzędem ponowienia przysięgi małżeńskiej przez pary przeżywające złoty i srebrny jubileusz. Powtarzając za celebransem słowa „ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci”, nie tylko wyznają sobie miłość i wiarę w to, że pragną dla siebie szczęścia, ale także dają wobec wspólnoty parafialnej budujące świadectwo, że kolejne lata mogą być czasem pogłębiania i odkrywania na nowo prawdziwej, chrześcijańskiej miłości.

Organizatorzy rocznicowych obchodów nie zapomnieli także o ludziach młodych. To z myślą o nich zaproszony został do parafii dr Józef Fąk, który w krótkiej prelekcji starał się wytłumaczyć, że poznanie płciowości jest wyrazem troski o życie ludzkie. Przypomniał licznie zgromadzonym narzeczonym, że miłość jest podstawowym powołaniem istoty ludzkiej, a zarazem darem i zadaniem. I choć nierzadko bywa trudna, człowiekowi nie wolno poddać się w podejmowaniu trudu wzrastania w prawdziwej miłości. Słuchacze wykładu mogli dowiedzieć się także, dlaczego warto żyć w czystości przedmałżeńskiej i korzystać w związku małżeńskim z naturalnych metod planowania rodziny.

Zaproszenie do nawiedzenia sanktuarium

Na zakończenie uroczystości rocznicowych mieszkańcy obydwu parczewskich parafii zostali zaproszeni na koncert, podczas którego zaprezentował się zespół Dedli Svim wraz z Andrzejem Chodackim oraz Małgorzata Markiewicz – laureatka telewizyjnego programu „Szansa na sukces”, która przed laty zachwyciła telewidzów przepięknym wykonaniem piosenki Wioletty Willas „List do Matki”.

Stałe zaproszenie do nawiedzenia Pani Parczewskiej, kierują kustosz sanktuarium ks. prałat Tadeusz Lewczuk wraz ze wspólnotą kapłanów, jak również kierownik Wydziału Duszpasterstwa Rodzin ks. dr Jacek Sereda. A pamiątką pobytu w Parczewie może być ciekawy film o tym miejscu, a także „sanktuaryjne łakocie”.

JOANNA BOROWICZ

(xaa)