Aktualności
W skład zarządu

W skład zarządu

W związku z nominacją na członka zarządu powiatu Jan Gil złożył rezygnację ze stanowiska wiceprzewodniczącego rady powiatu radzyńskiego.

Starosta radzyński Lucjan Kotwica, uzasadniając wybór kandydata na członka zarządu, wspomniał o jego doświadczeniu i poparciu społecznym, jakim się cieszy. W tajnym głosowaniu za nominacją J. Gila opowiedziało się dziesięciu radnych, przy dwóch głosach wstrzymujących się i trzech sprzeciwu. Do zadań zarządu powiatu, którego aktualny skład zarządu tworzą: L. Kotwica, Mariusz Skoczylas, Zofia Goławska, Piotr Powałka oraz J. Gil, należy m.in. przygotowywanie projektów uchwał, wykonywanie budżetu oraz gospodarowanie mieniem powiatu. Nowym wiceprzewodniczącym rady został Mirosław Bartoś, pełniący już tę funkcję w poprzedniej kadencji.

KN