Aktualności
W sprawie krwiodawstwa

W sprawie krwiodawstwa

Drodzy Diecezjanie! Mając na uwadze rosnące zapotrzebowanie na krew służącą ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego, zwracam się z apelem o wrażliwość w tej dziedzinie i o gotowość do składania tego cennego daru.

Dla nas, wierzących, poza tylko czysto ludzkim motywem istnieje jeszcze dodatkowy. Jest nim świadomość odkupienia przez Krew Jezusa i fakt przynależności do Jego Ciała, jakim jest Kościół, w którym dokonuje się nasze zbawienie w przeżywaniu wspólnoty i jedności.

W niedzielę, 11 sierpnia, w uroczystość odpustową w Mokobodach-Budziszynie będzie okazja, aby uczynić ten gest i stać się honorowym dawcą krwi. Czynimy to we współpracy z Oddziałem Terenowym nr 46 w Siedlcach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie pod kierunkiem pani doktor Janiny Wójcikowskiej. Ambulans będzie w Budziszynie od 9.00 do 14.00. Bądźmy świadomi, że krew można oddać bez żadnego uszczerbku dla swego zdrowia i życia. Może to uczynić każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 60 roku życia. Fachowy personel medyczny gwarantuje dobrą obsługę. Należy pamiętać, by mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość.

Kieruję ten apel jako biskup i wieloletni honorowy krwiodawca. Oddając krew na potrzeby bliźnich, mam świadomość wspólnoty z wieloma nieznanymi mi osobiście osobami, którym posłużyła moja krew. Przynagla nas fakt, że okres wakacji jest czasem zwiększonego zapotrzebowania na ten bezcenny lek, jakim jest krew. Zapraszam gorąco do uczynienia tego gestu.

Wszystkim podejmującym to wezwanie i wspomagającym z serca błogosławię

Bp Zbigniew Kiernikowski 


 Do odczytania  w niedzielę 4 sierpnia br. w kościołach dekanatów: siedleckiego, grębkowskiego, suchożebrskiego, domanickiego, garwolińskiego, łukowskiego, łosickiego i zbuczyńskiego.