Aktualności
W trosce o bezpieczeństwo

W trosce o bezpieczeństwo

Analiza zagrożeń oraz stan bezpieczeństwa w Okunince w tegorocznym sezonie turystycznym - to główne tematy posiedzenia zorganizowanego w urzędzie gminy. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele służb mundurowych.

Wśród zastrzeżeń dotyczących poprawy bezpieczeństwa nad Jeziorem Białym zgłoszonych przez policję mowa była m.in. o potrzebie przekierunkowania kamer zamieszczonych na słupach przy obwodnicy akwenu na miejsca najbardziej niebezpieczne, konieczności oznakowania pomostu tabliczkami informującymi o zakazach palenia tytoniu, spożywania alkoholu i skoków do wody na głowę, a także wydłużeniu okresu oświetlenia ulicznego od 18 czerwca do 31 sierpnia, od zmierzchu po świt.

Więcej ratowników

Z kolei komenda powiatowa straży pożarnej postulowała m.in. o mobilny patrol łodzi ratunkowej na akwenie oraz budowę dodatkowej infrastruktury komunikacyjnej, która spowoduje bezpieczną ewakuację z miejscowości w czasie zagrożenia.

Zastrzeżenia co do bezpieczeństwa miał także rejonowy oddział WOPR, którego przedstawiciel wnioskował m.in. o wydzielenie miejsc do kąpieli i zapewnienie na nim dwóch ratowników, ponadto zagwarantowanie środków finansowych na co najmniej 15 (w tym dwóch na łodzi patrolowej) oraz utworzenie regulaminu dla osób wypożyczających sprzęt wodny na terenie jeziora.

Wśród postulatów znalazły się też punkty dotyczące przedłużenie głównego pomostu o 10 m w głąb jeziora, co przyczyni się do zmniejszenia zagrożenia przy skokach do wody, oraz bardziej rygorystyczne podejście policjantów do osób przebywających na głównym pomoście, którzy łamią regulamin, spożywając alkohol czy paląc papierosy.

Przekazane komisji

Z kolei podczas analizy zagrożeń dotyczących bezpośrednio osób kąpiących się uczestnicy spotkania zgodnie wskazywali na niewłaściwą ocenę umiejętności pływania, korzystanie z miejsc nieprzystosowanych do kąpieli – wpływanie w strefy porośnięte roślinnością wodną lub na znaczne odległości, jak również korzystanie ze sprzętu wodnego pod wpływem alkoholu czy środków odurzających.

Wszystkie zgłoszone postulaty zostały przedstawione komisji bezpieczeństwa przy radzie gminy.

AD