Aktualności
W trosce o bezpieczeństwo

W trosce o bezpieczeństwo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej, w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez KRUS sposoby zapobiegania upadkom osób podczas pracy i przebywania w gospodarstwie rolnym. Cel inicjatywy? – Popularyzowanie wśród najmłodszych zasad bezpiecznej pracy na wsi – zauważa Marek Zając, kierownik samodzielnego referatu prewencji, rehabilitacji i orzecznictwa lekarskiego w placówce terenowej KRUS w Siedlcach.

To tu właśnie, czyli do placówek terenowych, powinni najpierw kierować swoje kroki ci, którzy chcą zgłosić swoje prace do rywalizacji. Konkurs będzie bowiem przebiegał w dwóch etapach: PT KRUS oraz wojewódzkim. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: klas 0-III oraz IV-VIII. Placówki oświatowe, z których uczniowie będą chcieli wziąć udział w plastycznej inicjatywie, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS. Termin nadsyłania prac upływa 1 kwietnia.

Placówka terenowa KRUS, mieszcząca się w Siedlcach przy ul. Brzeskiej 39, zachęca do sięgania po szczegółowe informacje – tel. 25 640-46-39 lub 25 640-46-17. – Jednocześnie zapraszamy dzieci do sprawdzenia swojej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa. Na stronie www.krus.gov.pl, w zakładce „Bezpieczne dziecko w gospodarstwie rolnym”, dostępne są materiały, które mogą pomóc w przygotowaniu się do konkursu – informuje M. Zając. Komisja konkursowa oceniać będzie zgodność z tematyką i jej trafne przedstawienie, oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu tematu oraz walory estetyczne pracy. Ogłoszenie wyników nastąpi jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego. Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi. Inicjatywie honorowo patronuje minister rolnictwa i rozwoju wsi.

IZU