Kultura
W trosce o dziedzictwo

W trosce o dziedzictwo

Rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs o Poleskim Parku Narodowym. Finałowa rozgrywka odbyła się w siedzibie PPN w Urszulinie.

Koncepcja zorganizowania konkursu wiedzy o Poleskim Parku Narodowym zrodziła się w 2000 r. w Publicznym Gimnazjum nr 1 we Włodawie. Z czasem rywalizacja przyjęła ogólnopolski charakter. Każdego roku do etapu szkolnego zgłasza się ponad 150 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Laureatami szczebla ogólnopolskiego zostaje po 10 uczniów z obu typów szkół.

Nauczyciele wkładają ogrom wysiłku w przygotowanie swoich podopiecznych, a sami startujący wykazują się sporą wiedzą o osobliwościach przyrodniczych PPN. Ich wysiłek nagradzany jest wartościowymi upominkami fundowanymi przez tę instytucję.

Lista zwycięzców

W rywalizacji szkół gimnazjalnych laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali: Aleksandra Kowalczyk (Ludwin), Magdalena Sienkiewicz (Strupin Duży), Michał Chodun (Ludwin), Maria Gągała (Lublin), Justyna Chról (Hanna), Karolina Łozińska (Sawin), Paulina Lewandowska (Urszulin), Dominika Grzeszczuk (Sawin), Magda Bisko (Sawin) i Karolina Czubacka (Ludwin).

Najlepszymi wśród uczniów szkół podstawowych okazali się: Weronika Iwaniuk (SP nr 2 we Włodawie), Sandra Ignatiuk (SP w Orchówku), Patrycja Gliwka (SP nr 31 w Lublinie), Kinga Szewczyk (SP nr 2 we Włodawie), Katarzyna Połajdowicz (SP w Wierzbicy), Mateusz Czuj (SP w Urszulinie), Dominika Ciszak (SP w Strupinie Dużym), Aleksandra Rejch (SP w Orchówku), Kamil Mykitiuk (SP w Orchówku), Marek Wólczyński (SP nr 3 we Włodawie), Michał Skwarek (SP nr 3 we Włodawie), Olga Madeja (SP nr 1 w Krasnymstawie), Dominika Mazurek (SP nr 1 w Krasnymstawie) i Kinga Guzowska (SP w Strupinie Dużym).

O działalności PPN

Piękno i wartość przyrody Poleskiego Parku Narodowego doceniają nie tylko jego najbliżsi sąsiedzi, ale także wszyscy turyści odwiedzający Polesie. Istotnym zadaniem realizowanym przez pracowników PPN jest udostępnianie obszaru parku do celów edukacji oraz turystyki. Objęcie ochroną bezcennej przyrody i unikatowego krajobrazu nie pozbawia turystów możliwości ich poznania. Wytyczone szlaki turystyczne, wzniesione wieże widokowe oraz wskazane miejsca biwakowe pozwalają poznać walory Polesia Lubelskiego bez zagrażania wrażliwej faunie i florze.

Edukacja ekologiczna i regionalna w parku prowadzona jest w oparciu o bogactwo przyrody i kulturowego dziedzictwa regionu. Doskonałym uzupełnieniem ośrodków dydaktycznych w Urszulinie oraz w Załuczu Starym są ścieżki przyrodnicze. Umożliwiają one obserwację rzadkich gatunków zwierząt i roślin w ich naturalnym środowisku oraz poznanie metod czynnej ochrony przyrody realizowanej przez park narodowy. Cykliczne zajęcia edukacyjne, które odbywają się w Poleskim Parku Narodowym, obejmują zarówno zajęcia z najmłodszymi dziećmi i młodzieżą szkolną (konkursy wiedzy przyrodniczej, rajdy, biegi ekologiczne), jak również imprezy adresowane do osób dorosłych (szkolenia, seminaria, konferencje).


Autorka projektu, na podstawie którego rozgrywany jest konkurs, nauczyciel biologii w Publicznym Gimnazjum nr 1 we Włodawie – Beata Wysokińska serdecznie dziękuje Annie Myka-Raduj i Andrzejowi Różyckiemu oraz innym pracownikom PPN za ogromny wkład pracy w jego współorganizację przez minione 10 lat.

 

Andrzej Dynkiewicz