Aktualności
W trosce o język polski

W trosce o język polski

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w konkursie Moja polszczyzna dzisiaj… . Konkurs adresowany jest do wszystkich osób od 18 roku życia z terenu powiatu siedleckiego.

Polega on na napisaniu felietonu, w którym autor dokona subiektywnej oceny kondycji polszczyzny, stanu świadomości i wrażliwości językowej jej użytkowników. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną autorską pracę. Objętość pracy konkursowej nie powinna przekraczać czterech stron wydruku komputerowego/maszynopisu o formacie A4. Termin zgłaszania prac upływa 23 listopada. Natomiast uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz I-III gimnazjum z terenu gminy Mordy mogą wystartować w I Gminnym Konkursie Wiedzy o Języku Ojczystym. Konkurs jest dwuetapowy, a jego celem jest m.in. kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, pogłębianie i popularyzacja wiedzy o języku polskim. Dla laureatów obydwu konkursów, których warunki dostępne są na stronie www.mgok.mordy.pl, przewidziano nagrody.

JPK