Aktualności
W trosce o przeszłość

W trosce o przeszłość

W związku z planowanym uruchomieniem muzeum regionalnego w Górznie wójt Waldemar Sabak apeluje do mieszkańców o dzielnie się pamiątkami.

„Chcemy, aby to nowo powstające miejsce odgrywało istotną rolę w procesie upowszechniania i utrwalania nie tylko naszej lokalnej historii, ale również kultywowało tradycje ludowe i edukowało przyszłe pokolenia” – zachęca. Poszukiwane są fotografie, przedmioty użytku domowego, dzieła kultury ludowej związanych z gminą Górzno, które w przyszłości mogłyby stanowić bezcenne eksponaty muzealne, wykonane przed 1980 r. Osoby gotowe do współtworzenia muzeum proszone są o kontakt z Gminną Biblioteką Publiczną w Górznie.

LI