Aktualności
W trosce o rozwój

W trosce o rozwój

W piątek, 19 września, o 10.00, w budynku Collegium Mazovia przy ul. Sokołowskiej 161 w Siedlcach rozpocznie się spotkanie w ramach projektu „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”.

Podczas infoseminarium zostaną zaprezentowane główne wnioski, rekomendacje i strategie opracowane w ramach projektu, a także potencjał innowacyjny miast Mazowsza i regionów, uwarunkowania dla rozwoju i wdrażania innowacji w subregionie siedleckim, aktualna i przyszła polityka rozwoju poszczególnych obszarów pod względem innowacyjności oraz finansowanie projektów innowacyjnych w nowej perspektywie. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele administracji publicznej, sektora biznesu, nauki, jednostki badawczo-rozwojowych oraz instytucje otoczenia biznesu z Siedlec.

Projekt „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w latach 2009-2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej informacji o projekcie dostępne jest na jego stronie: www.ris.mazovia.pl.

WA